Hjerneslag_680
Hjerneslag_680

Lærer å prate på nytt

- Hjernen kan utvikles hele livet. Derfor er intensiv trening etter hjerneskader viktig, hevder hjerneforsker Frank Becker.

Hvert år rammes 1600 nordmenn av hjerneslag. Mange av disse mister taleevnen helt eller delvis, men den kan trenes opp igjen. Nyhet innen språktrening for slagpasienter God morgen Norge var med da seks slagpasienter deltok på et intensivt språktreningsprogram ved Sunnaas sykehus på Nesodden i Akershus før jul. Programmet er helt nytt i Norge. Med ulike språktrenings-kort øver pasientene seg på å både snakke og å lytte til andre. Mer om treningsprog