frp reklame
frp reklame

FrP er bra for huden!

Og Høyre har den beste musikken?

1996 var året man fokuserte på politiske partier i Gullfiskens reklameparodier. Her blir både FrP, Høyre, RV og Arbeiderpartiet harselert med. Kanskje er disse filmene ikke så ulike de vil vil få på skjermen dersom det åpnes for politisk TV-reklame? I så fall er det nok like greit at forbudet opprettholdes. Husk å stemme på din favoritt i boksen til høyre (ikke partiet, altså). 1) Høyre 373423 <