Grovt sett kan en si at unge menn dør som bilførere, mens unge kvinner omkommer som deres passasjerer, ifølge direktør Kari Sandberg i Trygg Trafikk. Foto: Vidar Ruud, ANB
Grovt sett kan en si at unge menn dør som bilførere, mens unge kvinner omkommer som deres passasjerer, ifølge direktør Kari Sandberg i Trygg Trafikk. Foto: Vidar Ruud, ANB

Jentene dør i passasjersetet

16 jenter i alderen 15 til 19 år har siden 2005 omkommet i bil. Bare en av dem var sjåfør.

Den mest utsatte gruppen i trafikken er ungdom. I 2009 var hele 29,4 prosent av de omkomne mellom 15 og 24 år. Grovt sett kan en si at unge menn dør som bilførere, mens unge kvinner omkommer som deres passasjerer.

Det typiske for disse ulykkene er at de skjer i forbindelse med helg. Bilføreren er en uerfaren sjåfør, og i flere tilfeller er farten svært høy, opplyser Trygg Trafikk.

Uaktsomt drap

Siden 2005 har til sammen 16 jenter omkommet som bilpassasjerer i 14 ulykker. Kun i ett av tilfellene satt det en kvinne bak rattet. I rundt halvparten av tilfellene overlevde bilføreren. Blant disse er flere i etterkant dømt for uaktsomt drap. Andre har hatt liten eller ingen skyld i ulykken. Blant de mannlige bilførerne var syv personer under 19 år, ifølge tall fra Trygg Trafikk.

Siden 2005 har 26 gutter i alderen 15 til 19 år omkommet som passasjerer i bil. I samme tidsrom omkom totalt 63 personer i alderen 17 til 19 år som bilførere. Kun 10 av disse var kvinner.

– Lytter til jentene

I 2009 sendte Trygg Trafikk invitasjon til 23.500 jenter født i 1993 om å delta i «Jentenes trafikkaksjon». Bakgrunnen er ønsket om at jenter skal ta ansvar for egen sikkerhet i trafikken, og bremse venner som trår for hardt på gasspedalen. Under en spørreundersøkelse våren 2007 svarte 88 prosent av jentene at de har blitt flinkere til å si nei til råkjøring. 88 prosent fortalte at de som deltagere i aksjonen har sagt fra til sjåføren om kjøring de ikke likte.

– Jenter i tenårene har vist seg å være langt mer mottagelige for informasjon om trafikksikkerhet enn gutter. Men vi tror «Jentenes trafikkaksjon» bidrar positivt for alle. Jentene tar egen sikkerhet på alvor, og ber venner bremse når farten blir for høy. Guttene lytter nok mer til jentene enn oss, sier direktør Kari Sandberg i Trygg Trafikk. (ANB)

16 jenter omkom i disse ulykkene

Fræna, lørdag 1. januar 2005: Mannlig bilfører 18 år. På vei hjem fra nyttårsfeiring kjørte 18-åringen utfor riksvei 276 i øvre Bollia. I passasjersetet satt en 15 år gammel jente. Hun ble kastet ut av bilen og ble funnet bevisstløs i veikanten av politiet. Dagen etter døde jenta av skadene. Sjåføren kjørte med promille og holdt minst 88 km/t i 60-sonen.

Vesterålen, søndag 29. mai 2005: Mannlig sjåfør 28 år. En 19 år gammel kvinne omkom etter en utforkjøringsulykke med vogntog. Kvinnen var passasjer, mens sjåføren kom fra ulykken med lettere skader.

Drammen, mandag 1. august 2005: Kvinnelig bilfører 18 år. En 19 år gammel kvinne omkom etter en møteulykke på Konnerud i Drammen. Kvinnen var passasjer i bilen, mens sjåføren ble fløyet til Ullevål sykehus i luftambulanse. Føreren av den andre bilen slapp fra ulykken uten store skader.

Hønefoss, mandag 19. november 2005: Mannlig bilfører 18 år. Sjåføren og en 16 år gammel kvinnelig passasjer omkom da de kjørte av veien ved Ask, sørvest for Hønefoss. Politiet konkluderte med at høy fart var årsaken til ulykken.

Tresfjord i Møre og Romsdal, søndag 19. februar 2006: Mannlig bilfører 18 år. Fem ungdommer kolliderte med et vogntog på glatt føre. Bilføreren og tre av passasjerene omkom. Blant disse var en 16 år gammel gutt og to 17 år gamle jenter. En 18 år gammel mann overlevde ulykken.

Askim, søndag 18. juni 2006: Mannlig bilfører 19 eller 20 år. En 18 år gammel kvinne omkom etter en utforkjøring i høy hastighet. Tekniske undersøkelser viste at bilen kan ha holdt hele 170 km/t i 60-sonen. I bilen satt det to menn som var 19 og 20 år gamle. Bilen var stjålet og begge mennene var påvirket av alkohol og narkotika. De hevder at de ikke husker hvem som kjørte. Begge ble dømt for uaktsomt drap.

Vang i Valdres, fredag 19. januar 2007: Mannlig bilfører 18 år. Fem ungdommer frontkolliderte med en trailer. Sjåføren hadde hatt førerkort i en uke. Han og to andre passasjerer ble skadd. En 15 år gammel jente og en 17 år gammel gutt omkom.

Kristiansand, søndag 27. mai 2007: Mannlig bilfører 20 år. I 60-sonen akselererte bilen til rundt 100 km/t. Sjåføren mistet kontrollen over bilen, som smalt i autovernet, før den ble kastet ut i veien igjen. Der kolliderte han med en møtende bil. Mannens 18 år gamle kjæreste omkom, mens to andre ungdommer ble skadet. I den møtende bilen ble to barn og deres foreldre skadd. 20-åringen kjørte uten førerkort.

Stryn, søndag 13. april 2008: Mannlig bilfører 18 år. I følge retten kjørte sjåføren i minst 130 km/t i en 80-sone. Bilen fikk skrens og han kjørte av veien. I passasjersetet satt en 15 år gammel jente som omkom momentant.

Oslo, lørdag 3. mai 2008: Mannlig sjåfør 20 år. I minst 120 km/t kjørte sjåføren av veien på Bygdøy og kolliderte med et tre. Bilføreren hadde en promille på 1,9. Både mannen og to kvinnelige passasjerer på 16 og 18 år omkom.

Lindås i Hordaland, lørdag 20. september 2008: Mannlig bilfører 22 år. En 19 år gammel kvinne omkom da bilen hun satt i smalt inn i fjellveggen. Tre andre passasjerer, menn i alderen 19 til 25 år, ble fraktet til sykehus.

Stjørdal, onsdag 31. desember 2008: Mannlig bilfører 18 år. En 19 år gammel kvinne og sjåføren omkom da bilen fikk sleng og traff en møtende bil.

Alta, torsdag 1. januar 2009: Mannlig bilfører 24 år. Sjåføren og to kvinnelige passasjerer på 44 og 18 år omkom da bilen kolliderte med en amerikansk pickup på glatt vinterføre.

Tananger, torsdag 23. juli 2009: Mannlig bilfører 17 år. Gutten hadde tyvlånt morens bil. I ruspåvirket tilstand kjørte han av veien i en slak sving. I baksetet satt en 16 år gammel jente. Deler av et gjerde i veikanten ble slått inn gjennom frontruta og traff jenta, som omkom av skadene.

(Kilde: Trygg Trafikk)