Fredrikstad fotballklubb, quiz, nedrykk
Fredrikstad fotballklubb, quiz, nedrykk

Klubbstyret i FFK stiller sine plasser til disposisjon

Full krig mellom FFKs klubbstyre og styret i FFK Sport AS.

27 dager etter at han fikk jobben som driftssjef i FFK, ga Thomas Torjusen torsdag ettermiddag beskjed om at han gir seg i klubben.

- Dette var ingen lett avgjørelse, men jeg følte at det ikke var mulig å jobbe videre i en organisasjon hvor alle drar i hver sin retning, sier Torjusen til Fredriksstad Blad.

Overfor ffksupporter.net utdyper Torjusen sin beslutning:

- Det nytter ikke å være ansatt i FFK når det ikke eksisterer et samarbeidsklima mellom de to styrene. De jobber mot hverandre, ikke med hverandre, forteller Torjusen.

Reagerer på supporterunnskyldning
Tidligere i høst trakk sikkerhetsvaktene som har jobbet på Fredrikstad stadion seg i protest mot ledelsen, og onsdag kom styret i FFK Sport AS med en pressemelding der de kom med en «uforbeholden unnskyldning».

Pressemeldingen var imidlertid ikke underskrevet av samtlige styremedlemmer. FFK Sport AS sine klubbrepresentanter Tom Kristoffersen og Jon Børresen hadde ikke fått satt sine signaturerer på unnskyldningen.

- Nå har det ulmet blant de frivillige, og min anbefaling var at unnskyldningen ikke skulle legges ut i den formen. Det medførte at jeg måtte legge den ut etter direkte ordre, sier Torjusen, som også har ansvaret for FFKs mediaavdeling.

- Isolert sett var det å gi en unnskyldning på sin plass, men måten det ble gjort på er helt feil. Skal man først gi en unnskyldning, så må må den komme fra alle. Det er en selvfølge at begge styrene skulle ha stilt seg bak en slik pressemelding, og den skulle ikke inneholdt formuleringer som «dersom, hvis, om og at».

- Synes vi gjorde riktig
Styreleder Arvid Vestvik i FFK Sport AS stiller seg uforstående til kritikken.

- Jeg har kun det å si at styret synes det var riktig å takke de frivillige, og beklage at de ikke følte seg nok ivaretatt. Vi mener vi kom med en saklig beklagelse, og så har det kommet sterke reaksjoner. Vi i AS-styret synes vi gjorde riktig, sier Vestvik til TV 2 Sporten.

Han mener det ikke er en konflikt mellom styret i klubbens AS og klubbstyret.

- Vi har ikke ment det som det. Vi sendte melding til klubbstyret om pressemeldingen i forkant, og de har et møte nå i kveld. Det er ikke ment som at det er noen konflikt mellom styrene, sier Vestvik.

Klubbstyret stiller sine plasser til disposisjon
Klubbstyrets har imidlertid et annet synspunkt, og etter sitt møte torsdag kveld har medlemmene valgt å stille sine plasser til disposisjon.

«Klubbstyret har i lengre tid prøvd å få til en konstruktiv og god dialog med styret i FFK Sport AS. Vi har dessverre ikke lykkes med dette. Klubbens to styrerepresentanter i styret for FFK Sport AS har heller ikke klart å få gehør for klubbens syn. Klubben har store sportslige og økonomiske utfordringer, og for å kunne løse disse er man avhengig av at man arbeider sammen. Derfor har et samlet klubbstyre besluttet å stille plassene sine til disposisjon i håp om at det kan skape ro i klubben, og at man således kan stille best mulig rustet til fremtidige utfordringer,» skriver klubbstyret på FFKs nettsider.

Disse er med i styret:

Kari Agerup, Jon Børresen, Dag Solheim, Tom Kristoffersen, Carl-Morten Gjeldnes, Fritjof Gjermundsen og Heidi Aaberg.

FFK innkaller til et ekstraordinært årsmøte mandag 4. januar 2010.