gangster
gangster

TV-reporter avkledd

Denne karen foretrekker nok asfalt fremfor kløvereng.

Man kan forsøke å kamuflere sin opprinnelse, og mange greier det helt fint - inntil vedkommende havner i en overraskende og ukjent situasjon.

Karen i dette klippet fremstår først som en meget korrekt og velartikulert nyhetsreporter fra et møblert hjem.

En verdensvant mann som beveger seg med like stor grad av letthet om han går mellom skyskrapere eller er på vei over grønne beitemarker.

Men så får han nærkontakt med et insekt, og vips kommer det ekte byspråket på plass.

Helt sikre er vi ikke, men vi gjetter på at oppveksten fant sted i et semirøfft nabolag.

Dette kunne selvsagt skjedd hvem som helst av oss, men vi er heldigvis ikke på TV.

Let's get the fu%k out of here:

Avhengig av Guitar Hero? Se om du har samme symptomer som henne.

Godt Nyttår! Årets ærligste partykalender?

Norges morsomste nettside? Klikk her og døm selv!