DØDE ETTER E.COLI SMITTE: I 2006 ble Emil smittet av E.coli etter å ha spist Sognemorr. Han ble bare fire år. (Foto: Privat/TV 2)
DØDE ETTER E.COLI SMITTE: I 2006 ble Emil smittet av E.coli etter å ha spist Sognemorr. Han ble bare fire år. (Foto: Privat/TV 2)

14 nordmenn fikk nyresvikt av E.coli i år

Faren til Emil (4) som døde av E.coli er skremt over at rekordmange nordmenn ble syke av den fryktede bakterien i år.

– Dette er skremmende tall, kommenterer Jon Kopperud da han får høre at stadig flere nordmenn blir syke av E.coli-bakterien.

Jon Kopperud oppfordrer tilsynsmyndighetene og slakterinæringen til å gjøre mer for å å få bukt med E.coli-problemet.
Jon Kopperud oppfordrer tilsynsmyndighetene og slakterinæringen til å gjøre mer for å å få bukt med E.coli-problemet.
Kopperud og familien sørger fortsatt over deres fire år gamle sønn Emil, som døde i mars 2006 etter å ha blitt smittet av E.coli-bakterien.

To uker etter at han hadde spist Sognemorr fra Gilde, døde fireåringen på mammas fang på Ullevål universitetssykehus.

Og to måneder etter Emils død, fikk familien utbetalt 175.000 kroner i kompensasjon fra Gilde.

Må rydde opp

Jon Kopperud sier at de nye smittetallene er en ubehagelig påminnelse om tragedien som rammet dem.

Han frykter for at dette er et tegn på at næringen og myndighetene ikke klarer å få bukt med problemene de står overfor.

– Det bør endres fokus fra økt omsetning til en forbedring av kvalitetssikringen i bransjen, av hensyn til folks liv og helse, sier Kopperud til tv2nyhetene.no.

Nye tall fra Folkehelseinstituttets MSIS-database viser at det er registrert 433 tilfeller av sykdomsfremkallende E.coli hittil i år, nær tre ganger mer enn i 2008.

278 av de 433 tilfellene som er meldt er diagnostisert med såkalt atypisk EPEC, som i de fleste tilfeller gir svært lette symptomer eller ikke sykdom i det hele tatt.

101 smittet av EHEC-bakterie

Blant disse 433 tilfellene er det registrert 101 personer smittet med den såkalte EHEC-bakterien, som hos barn i noen tilfeller kan gi komplikasjoner i form av nyresvikt, forteller seniorrådgiver Line Vold ved Folkehelseinstituttet.

Det er en dobling fra rekordåret 2006, da det ble meldt 50 slike tilfeller til Folkehelseinstituttet.

– Før det nasjonale utbruddet i 2006 lå Norge på 20 til 25 EHEC-tilfeller i året, mens vi nå har registrert 101 personer smittet så langt i år. Mye av stigningen kan forklares med økt oppmerksomhet i forbindelse med det nasjonale utbruddet og smitteoppsporing og prøvetaking i denne forbindelse, sier Vold til tv2nyhetene.no.

Folkehelsa egen statistikk fra tidligere i høst viser økningen av EHEC-infeksjoner fra 1994 til 2009.
Folkehelsa egen statistikk fra tidligere i høst viser økningen av EHEC-infeksjoner fra 1994 til 2009.
Seniorrådgiveren sier at Norge dermed skiller seg ut fra nabolandet Sverige, som har opplevd en nedgang i antall EHEC-smittetilfeller fra 2008 til 2009.

Flere blir smittet

Men selv om mye av økningen altså skyldes økt testing og smittesporing rundt pasientene, tyder tallene også på at flere blir smittet.

– Vi tror det er en reell økning, men ikke en så stor økning som tallene kan tyde på, sier Vold og viser til at blant annet forbedret diagnostikk har gjort at flere tilfeller oppdages nå enn tidligere.

Per 1. desember var det registrert 41 personer smittet av EHEC-bakterien i Sør-Trøndelag. Tre av disse personene utviklet komplikasjoner i form av nyresvikt.

14 nordmenn fikk nyresykdom

Så langt i år har 14 nordmenn fått denne nyresykdommen etter EHEC-infeksjon, viser de ferske tallene tv2nyhetene.no har fått fra Folkehelseinstituttet.

Det er to flere enn i 2006, da i alt 18 nordmenn ble smittet av E.coli-bakterien etter å ha spist infisert mat. 16 av de smittede var barn, og fire år gamle Emil døde.

LES OGSÅ: Slik sikrer du deg mot E.coli

De nye tallene viser at norske myndigheter ikke har klart å utrydde E.coli-problemet, men seniorrådgiver Line Vold mener det ikke skyldes samarbeidsproblemer mellom de ulike instansene.

– Godt samarbeid

– Det samarbeides godt, både lokalt og sentralt, mellom Veterinærinstituttet, Folkehelseinstituttet og Mattilsynet, sier Vold.

Etter et E.coli-utbrudd i vår, intensiverte Mattilsynet og Folkehelseinstituttet arbeidet med å finne smittekildene. En rekke matvaregrupper ble analysert, ut fra en teori om at alle sykdomsutbruddene kunne stamme fra den samme smittekilden.

For to uker siden var det et nasjonalt utbrudd av E.coli, og Folkehelseinstituttet opplyste da at de ikke hadde funnet årsaken til utbruddet.

Line Vold sier til tv2nyhetene.no at man fortsatt ikke har funnet årsaken til det siste utbruddet.

I januar i år publiserte Mattilsynet en rapport som fastslo at hygienen ved norske slakterier ikke var god nok, tre år etter det store utbruddet i 2006.

Tv2nyhetene.no har ikke lykkes i å få kommentarer fra Mattilsynet.