MINDRE AGGRESSIV: Seks tilfeller av E.coli O 103 bakterien er rapportert til Folkehelseinstituttet. Ifølge FHI er denne varianten mindre farlig enn den som forårsaket utbrudd i 2006. (Foto: (Illustrasjon))
MINDRE AGGRESSIV: Seks tilfeller av E.coli O 103 bakterien er rapportert til Folkehelseinstituttet. Ifølge FHI er denne varianten mindre farlig enn den som forårsaket utbrudd i 2006. (Foto: (Illustrasjon))

Nasjonalt utbrudd av E. coli

Folkehelseinstituttet (FHI) har fått meldinger om seks tilfeller av E. coli O 103-infeksjoner siden september i år.

FHI behandler de seks tilfellene som et nasjonalt utbrudd. Alle pasientene er ifølge FHI under ti år, med unntak av en kvinne i 60-årene som har pådratt seg smitten. De er fra forskjellige deler av landet. Folkehelseinstituttet fikk meldinger om det første smittetilfellet i september. - De fleste har blitt friske igjen nå, og det ser ikke ut som om noen har blitt alvorlig syke, sier seniorrådgiver Line Vold ved Folkehelseinstituttet til tv2nyhetene.no. E. coli-b