Det store korslaget 2010
Det store korslaget 2010

Dette skal vinnerkoret bruke pengene på

Se hele listen her.

2. januar braker det løs med en ny runde av «Det store korslaget».

Det koret som går av med seieren vinner penger som doneres til et formål i lokalmiljøet som de selv har valgt ut. Nedenfor ser du hvor pengene kan havne i 2010.

Jørgen Nordeng

Mental Helse, avd Bodø

Team Joddski ønsker å gi pengene til Mental Helse avd Bodø fordi det fortsatt er stigmatisering rundt dette med mental helse. Svært mange unge sliter med psykiske problemer uten å få hjelp og forståelse de trenger.

Mental Helse er en ideell organisasjon som er en slags vaktbikkje for staten. De jobber med menneskeverd og rettigheter, retten til å ytre seg på de områder i livet som er avgjørende for deg. Fjerne tabuer knyttet til psykiske helseproblemer.

Økonomisk trygghet, forutsigbar inntekt og gode og sikre boligforhold henger sammen med en god psykisk helse. Informasjonsarbeid og opplysninger som skaper holdningsendringer Bodø

Bjarne Brøndbo

NIL Fotball

NIL Fotball skaper trygge gode oppvekstvilkår i Namsos med sitt holdningsskapende arbeid blant barn og unge. Det er svært lite ungdomskriminalitet i Namsos da de jobber godt med «Fair Play» på og utenfor banen.

I tillegg jobber de med å holde fokus på nytten av godt kosthold. Klubben skaper gode likeverdige rammer for både gutter og jenter. De skal nå skape en arena for å innlemme handikappede i klubben Namsos.

Simone Larsen

Integrering Asylmottak

I Volda er det nylig etablert et asylmottak. Lokalbefolkningen er spente på hvordan dette vil påvirke deres hverdag. Kultursjefen ønsker å sette i gang en kulturaktivitet hvor alle kan delta - også fra mottaket. Dette for å skape en trygg ramme for alle i lokalmiljøet.

Når man blir bedre kjent en fremmede kulturer og personer en ressurs. Videre er det ønske om å arrangere Matlagingskvelder hvor man lærer seg hverandres retter. Simone har hentet ideene fra sin egen mottagelse til Volda da hun flyttet dit som 9-åring.

Benedikte Adrian Mouton

Tveten Gård

Inger Seim som driver aktivitetene på Tveten Gård er en ekte ildsjel. Benedikte husker henne fra egen oppvekst hvor Inger var en av de får som fikk ungdom til å oppføre seg. Hun satte i gang mange aktiviteter som bl.a. å pusse opp T-banestasjonen ved hjelp av barn og unge.

Nå jobber hun med kulturaktiviteter på Tveten Gård på Tveita. Aktivitetene der bidrar til å lage trygge og gode oppvekstvilkår og gode holdninger - spesielt på tvers av etnisk bakgrunn og generasjoner. Ekte mangfold.

Åge Sten Nilsen

Rockecontainer

I Sarpsborg er det allerede et øvingslokale for «kommende» rockemusikere i en container. Det finnes en slik i byen allerede, men Åge mener det trenges en til.

Det skal være fullt utstyrt med instrumenter og skal administreres av ungdomsklubbene i byen. Denne type aktiviteter aktiviserer ungdom som faller utenfor annen organisert idrett og kulturaktiviteter.

Tuva Syvertsen

Bærum Spellemannslag

I et økende flerkulturelt samfunn er det viktig at unge mennesker kjenner trygg forankring i egen identitet. For å forstå andres kultur er det viktig at de selv ser at de har en tradisjon og kultur. Bærums spellemannslag bidrar til mangfoldet i det nye norske samfunnet.