Sierra Leone (Foto: Erik Thallaug, Plan Norge)
Sierra Leone (Foto: Erik Thallaug, Plan Norge)

Dette jobber Plan med i Sierra Leone

Bli bedre kjent med organisasjonens arbeid.

Sierra Leone er et av Afrikas økonomisk minst utviklede land. Til tross for at landet er rikt på naturressurser, klarer ikke landet å utnytte disse godt nok. Sierra Leone har en svært lav økonomisk vekst, til tross for sine mange muligheter.

Det er mange grunner til at økonomien i Sierra Leone er så svak. Det som har skadet økonomien mest, er borgerkrigen fra 1991 til 2001. Landet ligger som nr 180 av totalt 182 land på FNs levekårsindeks. 28 prosent av barna dør før de fyller 5 år. Analfabetisme er utbredt, kun 29 prosent kan lese og skrive.

Plan i Sierra Leone

Plan startet sitt arbeid i Sierra Leone i 1976 og hadde en godt etablert fadderordning da borgerkrigen brøt ut i 1991. I 1998 ble fadderordningen midlertidig avviklet på grunn av borgerkrigen, men prosjektene ble videreført.

Et hovedfokus for Plans arbeid i landet i dag dreier seg om utdanning, blant annet gjenoppbygging og utvikling av skolefasiliteter som ble ødelagt under borgerkrigen. Andre viktige utfordringer er innenfor områdene helse, boforhold og inntektsskapning. Man er nå godt i gang med å bygge opp en stor og solid faddermasse igjen. Antall fadderbarn ble fordoblet i 2008.

Jobber for varige forbedringer

Plan jobber i samarbeid med lokalsamfunnet, myndigheter og andre humanitære organisasjoner, og familiene er selv med på å bestemme hvilke prosjekter som skal prioriteres først. Et hovedfokus for Plans arbeid i landet i dag dreier seg om utdanning, blant annet gjenoppbygging og utvikling av skolefasiliteter som ble ødelagt under borgerkrigen.

På denne måten kan man jobbe mot varige forbedringer som kommer alle innbyggerne til gode.

Vil gi barn og unge trygget

Krigen gikk spesielt hardt ut over sivilbefolkningen i landet. Av dem som overlevde krigen, lider mange fortsatt, det har gått spesielt hardt ut over barna. Den krevende gjenoppbyggingen av landet er i startfasen, og det er stort behov for bistand framover for å bidra til en bedre og tryggere fremtid for barn og unge.

Besøk Plans nettsider her.

Her kan du bli fadder.