MØTEULYKKE: Statens vegvesen har sett på ulykkesårsaker i trafikken fra 2005 og frem til 2008. Dette bildet er fra en frontulykke mellom to biler i Nannestad i sommer. (Foto: Josefsen, Jon Michael/Scanpix)
MØTEULYKKE: Statens vegvesen har sett på ulykkesårsaker i trafikken fra 2005 og frem til 2008. Dette bildet er fra en frontulykke mellom to biler i Nannestad i sommer. (Foto: Josefsen, Jon Michael/Scanpix)

Vurderer fartssperre mot trafikkdød

Alkolås, fartgrensesperre og bilbeltesperre er blant forslagene samferdselsministeren har fått på sitt bord.

Heller ikke de som har mistet lappen, vil få denne tilbake uten å gå igjennom et nytt «teorikurs», om forslagene går gjennom.

Til sammen 128 forslag til tiltak for å motvirke trafikkulykker ble overlevert samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa mandag.

Grunnlaget er en omfattende rapport utarbeidet at et eget sikkerhetsutvalg i Statens vegvesen, om ulykker på norske veier fra 2005 og fram til i dag.

Se tabell over de verste ulykkesårsakene nederst i artikkelen.

Unge overrepresentert

Rapporten fastslår at i sju av ti tilfeller kan årsaken til ulykken knyttes til enten for høy fart eller for lite kunnskap hos føreren. Og det er de unge som dominerer ulykkesstatistikken.

– Det er fremdeles mange unge som ikke bruker bilbelte i bil eller hjelm på motorsykkel, sier lederen for sikkerhetsutvalget, Finn Harald Amundsen i Statens vegvesen.

De som i statistikken betegnes som unge, utgjør ti prosent av befolkningen. Samtidig utgjør den samme aldersgruppen 24 prosent av omkomne på veiene.

FIKK RAPPORT: Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)
  fikk mandag overlevert rapporten fra Statens vegvesens sikkerhetsutvalg
  om tiltak mot ulykker. (Foto: TV 2)
FIKK RAPPORT: Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) fikk mandag overlevert rapporten fra Statens vegvesens sikkerhetsutvalg om tiltak mot ulykker. (Foto: TV 2)

Statsråd Magnhild Meltveit Kleppa er forsiktig med å peke på enkelte av tiltakene som mer interessante enn andre allerede i dag.

– Nå skal vi ha en grundig gjennomgang av dette, sier hun, men understreker likevel at holdningsarbeid, informasjon og kursing rettet mot de unge peker seg ut som nyttige sett på bakgrunn av statistikken hun fikk presentert i dag.

LES OGSÅ: Disse veiene blir bedre

En av tre dødfall skyldes dårlige veier

Dårlige veier får ifølge Statens vegvesen skylden får nesten hver tredje dødsulykke i Norge, men dette får ikke Kleppa til å love mer enn «fortsatt satsing» på utbygging av veinettet i Norge.

Blant de 128 forslagene til tiltak er det en svært liten del som handler om forbedring av eksisterende veier.

Flere omkom på norske veier i 2008 enn i 2007. Dette til tross for store utbygginger av ulykkesstrekninger i Vestfold og i Østfold, med firefelts veier og midtdeler.

Dette har nærmest fjernet ulykkene på disse veiene. Men tallene går i feil retning i andre deler av landet.

Verstingen er Møre og Romsdal, her døde 24 i trafikken i 2008, mot bare fem i 2007.

Valg mellom onder

Tidligere UP-sjef Leif N. Olsen satt på bakerste benk og fulgte nøye med da tiltakene ble presentert mandag formiddag. Han var der i kraft av at han nå er advokat for Autoriserte Trafikkskolers landsforbund.

– Noen vil innvende at en automatisk fartsgrensesperre vil kunne føre til livsfarlige situasjoner?

– Jo, slik kan man argumentere, men da er spørsmålet hvor mange liv man redder samtidig. På samme måten kan man finne argumenter for at det i enkelte situasjoner vil kunne være farlig å ha på seg bilbelte, men alt i alt redder dette mange liv, sier Olsen.

255 mennesker døde i trafikken i 2008, dette er 22 flere enn året før.

Men, i et lengre perspektiv er utviklingen positiv. Toppåret for omkomne i trafikken var i 1970, da døde 580 mennesker på norske veier. Siden har tallet sunket jevnt, til tross for at antall kjøretøyer har steget kraftig.

Du kan lese hele rapporten fra Statens vegvesen her. (Ekstern lenke.)

Her er faktorene som utvalget mener fører til trafikkulykker:

Medvirkende faktorer: Faktorer knyttet til trafikantene

Faktorer knyttet til trafikantene

Antall ulykker: Andel av alle dødsulykke
Manglende førerdyktighet Høy fart etter forholdene / godt over fartsgrensen Ruspåvirkning Tretthet / avsovning Sykdom

Høy fart etter forholdene / godt over fartsgrensen

Ruspåvirkning

Tretthet / avsovning

Sykdom

482 438 192 119 81

438

192

119

81

55% 50% 22% 14% 9%

50%

22%

14%

9%

Mistanke om selvvalgt ulykke 45 5%
Faktorer knyttet til vei og veimiljø 246 28%
Faktorer knyttet til involverte kjøretøy 160 18%
Faktorer knyttet til vær- og føreforhold 129 15%

Kilde: Statens vegvesen