koranskole  (Foto: TV 2)
koranskole (Foto: TV 2)

Norge sponset terrorskoler

Norge har sendt millionbeløp til koranskoler i Pakistan. Nå er flere av disse koranskolene stengt fordi de var opplæringssentre for Taliban.

TV 2 Nyhetene kan søndag avsløre hvor liten kontroll norske myndigheter har med koranskole-prosjektet i Pakistan.

– God kontroll

For til tross for advarsler fra både forskere og opposisjonspolitikere har regjeringen i mange år hevdet at de har god oversikt over støtten til 115 koranskoler.

I mars i år sa statssekretær Håkon Gulbrandsen følgende til TV 2 Nyhetene:

– I alle de utbetalingene som er foretatt til nå, har vi hatt kontroll på at pengene har gått dit de skulle. En uavhengig gjennomgang av prosjektet viser at det er vellykket, sa statssekretæren.

Ros fra Støre

Også utenriksminister Jonas Gahr Støre har rost koranskole-prosjektet. Senest i en VG-kommentar den 11. oktober i år:

støre (Foto: Faksimile VG)
støre (Foto: Faksimile VG)

«En uavhengig evaluering av prosjektet ble gjennomført i 2008. Den konkluderte med at norske midler ikke blir anvendt til andre formål enn det de var øremerket til, og at det blir ført nøye kontroll med utbetalingene», skriver Støre.

99 skoler ble ikke kontrollert

Men TV 2 har gjennomgått evalueringen, som ble gjort av Høgskolen i Oslo i april 2008. Rapporten heter «Islamic education in Pakistan».

Der fremgår det at bare 16 av 115 skoler ble besøkt og kontrollert i fjor. Hele evalueringen var over på én uke og på enkelte dager ble opptil fem koranskoler gransket.

Men de religiøse skolene i konfliktområder som Swat ble aldri evaluert. For å finne ut mer om det omstridte norske prosjektet dro derfor TV 2 til Peshawar.

Der sitter Riaz Bahar Akhunzada, mannen som Utenriksdepartementet har gitt ansvaret for å dele ut fire millioner kroner til koranskolene.

Akhunzada er leder av det såkalte «Basic Education Improvement Project».

Avviser terrorisme

– Hvordan er situasjonen for koranskolene i Swat?

– I Swat er de ikke involvert i noe form for terrorisme, svarer Bahar når vi besøker ham på kontoret hans i Peshawar.

Prosjektlederen viser frem dokumentasjonen på utbetalingene og hevder han har full kontroll over koranskolene. Også de som ligger i Swat-dalen - et område som ble kontrollert av Taliban for inntil et halvt år siden og som nå styres av hæren.

Koranskolene fungerer veldig bra. De er ikke stengt. Vi har ikke fått melding fra noen koranskoler. Selv i Swat fungerer de bra.

– Så alle er i drift i Swat?

– Ja.

Stengte skoler

Men for å finne ut om norske myndigheter virkelig har kontroll dro vi til Swat-dalen. Der fikk vi høre en annen virkelighet. En av de lokale religiøse lederne fortalte TV 2 at flere av de norsk-støttede skolene var stengt fordi de støttet Taliban.

Den pakistanske hæren stengte derfor fire av de sju norsk-støttede koranskolene. Talsmannen for hæren i Swat begrunner avgjørelsen slik:

– De brukte disse koranskolene som sine aktivitetssentre. I noen tilfeller også som treningssentre. Det var de politiske myndighetene og etterretningen som fikk nyss om det. Derfor måtte vi stenge disse koranskolene, sier oberst Akhtar Abbas ved ISPR Swat.

60.000 kroner i støtte

Koranskolen Jamia Darul Ulooom Swat fikk 60.000 kroner av UD. Men der var en av lederne så ekstrem at han ble drept av den pakistanske hæren.

Nylig fikk skolen lov til å åpne igjen - med en ny ledelse. De tre andre er fortsatt stengt.

Men regjeringen vet tydeligvis ikke hva som skjer i Pakistan. For senest i forrige måned roste utenriksminister Jonas Gahr Støre koranskole-prosjektet. Han mener det fremmer økt toleranse.

Pakitstanske myndigheters ansvar

Utenriksdepartementet i Norge er ikke overrasket over de stengte skolene, og mener det er pakistanske myndigheters ansvar å passe på hvor de norske bistandsmillionene blir av.

– Det er pakistanske myndigheter som følger opp disse skolene, og jeg sitter ikke med detaljer på hvor mange av disse som har blitt stengt i den turbulente situasjonen som er der. Det er opp til pakistanske myndigheter å følge dette, og ta beslutningene, sier kommunikasjonsrådgiver i UD, Cecilie Willoch.

Se et lengre intervju med Cecilie Willoch i videovinduet under.

– Men hvis TV 2 ikke hadde vært i Swat, når ville UD ha fått vite om dette?

– Utenriksdepartementet er jo klar over situasjonen i Swat. Men det er pakistanske myndigheter som velger ut disse skolene.

– Men det er norske penger det er snakk om. Er dere ikke interessert i å vite hvordan disse skolene utvikler seg?

– Norske myndigheter kjører ikke dette prosjektet her. Det er veldig viktig å forstå at pakistanske myndigheter sitter i førersetet her, avslutter Willoch.