Toll14
Toll14

– Tollvesenet bør ta seg et kurs

NAF kritiserer tollvesenet. Se saken her.

– Denne saksbehandlingen er i strid med god forvaltningsskikk, den er tynn, og den er utilstrekkelig, tordner NAF-advokat André Fimreite.

Han reagerer sterkt på tollvesenets behandling av saken til de to brødrene Nashat og Rifat.

TV 2 hjelper deg fortalte om saken i torsdagens sending. Se saken ovenfor.

Les også: Gjett hvem som måtte betale

Les også: – Tollerne tok bilen min uten å si ifra

Kan tollvesenet loven?

– Det kan tyde på at tollerne har behov for ytterligere kursing i forvaltningsloven, sier Fimreite til TV 2 hjelper deg.

Forvaltningsloven pålegger tollvesenet det som kalles informasjonsplikt. Loven pålegger også tollerne å sørge for at saken de fatter vedtak i er så godt som mulig opplyst.

Bakgrunnen for reportasjen, som ble vist på TV, er at Nashat i 2007 ble tatt for å kjøre en tur til Svinesund med sin brors tyske bil. Broren var på besøk hos Nashat i Oslo i forbindelse med en minnemarkering.

– Jeg brukte bilen bare en tur, den gikk til Svinesund der jeg handlet mat, forteller Nashat.

Fordi det i utgangspunktet er forbudt for nordmenn å kjøre biler med utenlandske skilt i Norge, ble brorens bil beslaglagt og Nashat fikk et krav på 138.000 kroner.

Informerte ikke

Da Nashat ble stoppet, unnlot tollerne å fortelle er at det finnes en unntaksregel. Regelen gjør at man kan slippe avgiften hvis bruken er kortvarig. Til tross for sin informasjonsplikt informerte heller ikke tollvesenet om regelen i sitt første vedtak.

– Heller ikke når vi ringte fikk vi vite om dette, forteller Nashat.

Ba ikke om dokumentasjon

Tollvesenet ba heller ikke om dokumentasjon på kortvarig bruk. Verken før sitt første vedtak, eller i forbindelse med ankebehandlingen.

Isteden slo Toll- og avgiftsdirektoratet fast at Nashat ikke hadde dokumentert at turen til Svinesund var et enkeltstående brudd på regelverket.

– Jeg fikk heller ikke legge fram dokumentasjon som de nå sier er viktig, forteller Nashat.

– De ville ikke møte broren min som eier bilen, forklarer han.

Toll- og avgiftsdirektoratet sier nå at det er avgjørende om bilens eier var i Norge.

Ville ikke snakke med hovedvitne

– Jeg ga tollerne beskjed om at min bror var i Oslo. Jeg sa at han kunne komme til Svinesund på to times varsel, men tollerne sa nei, forteller Nashat.

– Jeg ringte flere ganger til tollerne mens jeg var i Oslo. Jeg sa jeg kunne komme og møte dem, men de sa nei. De ville ikke møte meg, sier tyske Rifat som eier bilen.

– Dette er jo absolutt ikke et forsøk på å få saken så godt som mulig opplyst før vedtak, sier NAF-advokat Fimreite.

Tollvesenet tok heller ikke selv kontakt med bilens eier i forbindelse med behandlingen av saken. Det til tross for at loven pålegger dem å sørge for at saken er så godt som mulig opplyst.

Toll8
Toll8

Tollvesenet svarer

– Det kan godt være at vi burde ha snakket med bilens eier. Det kan være, men slik saken var på det tidspunktet ble ikke det gjort fordi man mente at man hadde det faktagrunnlag man trengte for å avgjøre saken, sier Laila Bolstad som er underdirektør i Toll- og avgiftsdirektoratet.

Bolstad innrømmer at de i sitt første vedtak ikke informerte om unntaksregelen.

Hun forteller at, de litt over ett år etter at Nashat ble stoppet, sendte et brev der de informerte om hva slags informasjon de ønsket. Brevet ble sendt i forbindelse med at Finansdepartementet ønsket en ny behandling av saken.

– Det brevet har ikke jeg sett, sier Nashat. Forklaringen er at tollvesenet sendte brevet til en advokat som ikke lenger jobbet for Nashat.

– Det beklager jeg på det sterkeste, og vi skulle kanskje også ha sendt det brevet til deg. Det tar jeg gjerne, sa Bolstad til Nashat under TV 2 hjelper deg intervjuet.

Etter intervjuet har Toll- og avgiftsdirektoratet nå sendt et brev til Nashat der de ber om dokumentasjon.

– Jeg er glad for at de endelig vil høre på min sak, men det litt vanskeligere å dokumentere nå to år etter, sier Nashat.

Han antyder også at viktig dokumentasjon kan ha blitt kastet av tollvesenet i forbindelse med at de la bilen ut for salg.

Tollvesenet sier de tok vare på de papirer de mente var viktige.

Nye bevis

Tollvesenet fikk før intervjuet med TV 2 bevitnelser fra fem personer som så bileieren i Oslo.

Kravet mot Nashat er nå oppe i 159.000 kroner. Den tyske broren er fortsatt billøs. Bilens hans står innelåst på Svinesund.

Her kan du lese hvordan andre i lignende situasjoner har blitt behandlet.

Se TV 2 hjelper deg hver torsdag kl. 20:30