kjetil_hjertvik (Foto: Tommy Aase/TV 2)
kjetil_hjertvik (Foto: Tommy Aase/TV 2)

Krever innsyn i fakturaene til Petroleumstilsynet

Petroleumstilsynet krever oljeindustrien for 77 millioner kroner i år – uten å spesifisere hva de tar betalt for. Nå er oljeindustrien lei og krever en bedre forklaring.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I et høringsnotat til Arbeids- og inkluderingsdepartementet går oljeindustrien hardt ut mot Petroleumstilsynet (Ptil) sin måte å kreve penger fra industrien på.

TV 2 har fått et lite utvalg eksempler på mangelfulle tekster i fakturaene oljeindustrien mottar fra tilsynet, og som de er pliktige til å betale:

  • Tilsyn utført – 250.000 kroner
  • Reise – 45.000 kroner
  • Generell saksbehandling – 300.000 kroner
  • Konsulentoppdrag – 150.000 kroner

Mange klager

Oljeindustriens Landsforening (OLF) som er arbeidsgiversammenslutning for alle selskapene på norsk sokkel og i oljeservicenæringen på land, hevder de har fått mange klager fra medlemsbedriftene sine på Ptils faktureringspraksis.

– Våre medlemmer får reisefakturaer hvor det bare står «reise», men det står ikke spesifisert hvor det er reist til, eller hvorfor. Dermed vet vi ikke om de har reist en tur til Oslo eller Amerika, sier informasjonssjef i Oljeindustriens Landsforening, Kjetil Hjertvik, til TV 2 Nyhetene.

– Står det hvem som har reist?

– Nei, det står heller ikke hvem som har reist.

I år sender Ptil ut fakturaer på til sammen 77 millioner kroner til olje- og gassindustrien.

– Vi krever at de endrer faktureringsmåten sin, sier Hjertvik.

Antyder fiktive fakturaer

Uten at OLF skriver det direkte går de langt i retning av å antyde at Ptil overfakturerer industrien. Blant annet står det i notatet til departementet: «Selv om forskriften hjemler adgang til at den som skal refundere utgifter kan kreve å få innsyn i timeoppgaver får man ikke slike timeoppgaver når man anmoder om dette.»

– Fakturaene som kommer fra Ptil til selskapene forteller oss veldig lite. De forteller oss ikke hvilke aktiviteter vi betaler for, sier Hjertvik.

TV 2 møtte direktør i Petroleumstilsynet da han kom tilbake fra en reise til Oslo. Han forsikrer at det er en reise tilsynet selv betaler for.

– Hvis du mottok en faktura hvor det bare sto: Tilsyn utført 200.000 kroner. Ville du betalt den?

– Jeg ville i hvert fall stusset, sier Ptil-direktøren.

Han legger til at han reagerer på at OLF skriver brev om dette til departementet i stedet for å komme direkte til Ptil.

– Det er en rar måte å gjøre det på. Den vanlige måten å samarbeide på er jo å ta opp en problemstilling med den som kan bidra til å løse problemet, sier Ognedal.

– Alt kan dokumenteres

Han viser til at StatoilHydro har tatt problemet direkte opp med tilsynet og at de er i gang for å prøve å innfri deres krav til dokumentasjon. Han mener at dialog er langt bedre enn at OLF på vegne av sine medlemmer nå skriver brev til departementet.

Ognedal innrømmer at Ptil ikke lett kan finne alt det OLF krever, og at det vil øke deres arbeid med å lage fakturaer.

– Vi hadde tidligere et system hvor vi sendte ut kilovis med dokumentasjon knyttet til hver faktura. Vi ble for mange år siden enige med industrien om at dette ikke var nødvendig, men ønsker de dette tilbake kan de selvsagt få det, sier Ognedal som hevder at alt de fakturerer industrien skal være mulig å dokumentere.