gamlepiller (Foto: TV 2)
gamlepiller (Foto: TV 2)

Tre av fire bryter loven

Pasienter på sykehjem landet over utsettes for mangelfull legemiddelbehandling. Tre av fire sykehjem bryter loven, viser tilsyn med legemiddelbehandlingen.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

– En alvorlig systembrist, mener Helsetilsynet som nå ber Helsedepartementet ta affære.

Feilmedisinering kan gi svært uheldige bivirkninger og i noen tilfeller få katastrofale følger. Marie Enghild Gabrielsen er beboer ved Bergen Røde Kors Sykehjem, ett av sykehjemmene som er kontrollert av Helsetilsynet. Hun mener helsemyndighetene nå har viktig jobb å gjøre.

bettina_husebo (Foto: TV 2)
bettina_husebo (Foto: TV 2)

– Dette er bekymringsfullt. Man må forsikre seg om at pasienten virkelig trenger medikamenter og hva de har behov for. For det er også mange medikamenter som man ikke trenger, sier Gabrielsen til TV 2 Nyhetene.

Statens helsetilsyn har i 2008 og 2009 sjekket om sykehjemspasienter får nødvendig og riktig legemiddelbehandling. Kontroll ved 48 sykehjem landet over viser at ved kun 8 sykehjem er forholdene tilfredsstillende. Grov svikt er avdekket gjennom tilsyn ved sykehjem, landet over.

– Svært alvorlig

– Dette synes vi er svært alvorlig. Dette kan jo i ytterste konsekvens bety at folk får medisiner som de ikke skulle ha, eller kombinasjoner av medisiner de ikke skulle ha, eller at man rett og slett ikke vet hvilke medisiner pasienten står på. Så dette er alvorlig systembrist, konkluderer Lars E. Hanssen, direktør i Statens helsetilsyn.

– Hva skjer videre?

– Dette går på strukturelle forhold som det er helt nødvendig at det ryddes opp, og det ganske så fort. Derfor har vi henvendt oss til Helse- og omsorgsdepartementet fordi dette kan få alvorlige konsekvenser for pasienter, sier Hanssen til TV 2 Nyhetene.

- Hvorfor skjer dette stadig og på flere sykehjem?

– I bunnen ligger det uklare ansvarsforhold når det gjelder forholdet mellom kommune, sykehjem og de legene som jobber på sykehjem, sier Hanssen til TV 2 Nyhetene.

Liv og død

Nedrestrand aktivitet og omsorgssenter i Tysvær kommune i Rogaland er et av sykehjemmene som har fått refs fra Helsetilsynet. Årsaken er to lovbrudd. Mangelfulle rutiner og pasientjournaler er avdekket. Mest alvorlig er det at mange av pasientjournalene ikke sier et ord om verken virkning eller bivirkninger av medikamenter.

– Medikamenter kan jo være liv eller død, derfor er riktig medikamentbruk veldig viktig, presiserer Anne Grethe Lauknes, omsorgssjef i Tysvær kommune, og den øverste sjefen for de kommunale helsetjenestene til eldre.

– Jeg var veldig lei meg for at et var avvik på en av våre institusjoner, og jeg er ydmyk for det, men jeg er samtidig trygg på at det ikke var fare for liv og helse, sier Lauknes.

– Hvorfor har det sviktet hos dere?

– Jeg tror det kan ha med tidsklemma å gjøre. Og så har vi ikke vært flinke nok til å fokusere på det formelle, sier Lauknes.

Hun forsikrer at alle feil nå er ryddet opp. Og at man har iverksatt ekstratiltak for å sikre en maksimal trygg legemiddelbehandling.

Beroliget

Tilbake i Bergen sitter Marie Enghild Gabrielsen, en av landets ca 40.000 tusen sykehjemspasienter. Hun er spent på forholdene ved eget sykehjem, men blir beroliget når TV 2 forteller at Røde Kors sykehjem i Bergen, er et av de få og positive unntakene. Avdelingsoverlege ved Røde Kors sykehjem Bettina Husebø mener tilsynsrapportene har avdekket svært alvorlige forhold:

– Ja, det er en alvorlig sak fordi pasientene er veldig syke. De tåler dårlig overmedisinering, og ofte en kombinasjon av flere medikamenter, og vi setter faktisk pasientens liv i fare med overmedisinering, sier Husebø til TV 2 Nyhetene.

– Hva er årsaken til denne omfattende svikten som er avdekket?

– Årsaken er at kunnskapen som vi opprinnelig har, ikke implementeres i sykehjem. Det er for få legetimer per pasient og vi har ingen gode retningslinjer som peker på hvordan vi egentlig skal behandle disse pasientene, fastslår Husebø.

Husebø og en rekke eksperter mener lav status, dårlig lønn og for lav legedekning i sykehjem, er en viktig årsak til at det ofte feiles med medikamentbehandling.

Ber statsråden ta affære

Sykehjemsbeboer Marie Enghild Gabrielsen har registrert at Norge har fått en ny helsestatsråd, Anne Grete Strøm Erichsen.

– Hva vil du si til helseministeren?

– Hun bør ta tak i dette og få mer orden på tingene. Det er litt av en jobb den nye helseministeren får, hun får mange tunge tak, men jeg tror hun klarer det. Hun er en myndig dame, mener Gabrielsen.