Politiet refses for våpenrot

Fem av seks undersøkte politidistrikter hadde feil og mangler i sine egne våpenregistre, viser en gransking utført av Riksrevisjonen.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Politiets våpenregistre i Oslo, Asker og Bærum, Romerike, Salten, Sør-Trøndelag og i Kripos er blitt undersøkt av Riksrevisjonen og resultatene er nedslående, skriver Aftenposten.

Fem av de seks politidistriktene hadde feil og mangler i sine våpenregistre.

– Svake rutiner ved en av politiets enheter kan være tilstrekkelig til at våpen kan komme på avveie og gjøre store skader, påpeker Stortingets kontrollorgan Riksrevisjonen.

Flere av distriktene mangler gode rutiner for oppbevaring av personlige våpen. Det er også store forskjeller i hvordan politiet følger opp bruk og overlevering av ikke-personlige våpen.

Undersøkelsen avdekket blant annet at et stort antall maskinpistoler som ifølge det sentrale registeret i politiets data- og materielltjeneste skulle befinne seg på Romerike, ikke var der. Flere maskinpistoler som skulle være i Salten, var heller ikke å oppdrive. Dette ble forklart med «feilføring» av våpennumre. I Oslo politidistrikt viste det seg at to våpen som politiet mistet i 1997, ennå ikke var registrert som «tapt» i det sentrale registeret.

Romerike-politiet har forklart mangelen på maskinpistoler med dobbeltføring, mens Salten-politiet har svart at politiets data- og materielltjenestes våpenoversikt må være feil.

Det eneste distriktet som slipper unna kritikk, er Asker og Bærum. (©NTB)