Støtter krav om E18-tunnel i Larvik

Direktoratet for naturforvaltning (DN) støtter kravet om at nye E18 må legges i tunnel forbi de nordøstlige deler av Larvik.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Statens vegvesen vil bygge firefelts motorvei uten tunnel, et alternativ som hevdes å koste 200 millioner kroner mindre enn alternativet med tunnel. Kostnadene med og uten tunnel på den aktuelle veistrekningen er anslått til henholdsvis 1,8 og 1,6 milliarder kroner.

DN skriver i et brev til Miljøverndepartementet at det «for all overskuelig framtid vil gi en uakseptabel miljøtilstand for store bydeler i Larvik» dersom veien blir bygget etter det alternativ Statens vegvesen Region sør går inn for.

«Direktoratet mener alternativ 3Y med tunnel som Larvik kommune har vedtatt, ivaretar nærområder og tilgjengeligheten til marka på en balansert og tilfredsstillende måte», skriver DN.

DNs råd til Miljøverndepartementet er at departementet ikke skal ta til følge innsigelsen fra Statens vegvesen Region sør mot Larvik kommunes kommunedelplan, som forutsetter at E18 legges i tunnel gjennom Larvikmarka ved bydelen Haga. (©NTB)