Mann slo samboer så hun mistet hørselen

Forsvareren ba om samfunnsstraff, men Frostating lagmannsrett slår fast at det må reageres med fengselsstraff for grov samboervold.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

En 42 år gammel mann fra Nordmøre er dømt til 6 måneder ubetinget fengsel for å ha slått sin daværende samboer slik at hun fikk en sterk og varig hørselsskade. Kvinnen var fra før døv på det ene øret. Hun hadde også en lettere hørselsvekkelse på det andre øret, og det var dette som ble truffet av slagene fra 42-åringen.

Etter voldsepisoden er kvinnen blitt helt avhengig av å bruke høreapparat. Skaden har videre ført til at det er umulig for henne å fortsette i yrket som sykepleier, og hun har også fått en redusert livskvalitet.

Forsørgeransvar

Mannens forsvarer, advokat Christian Wiig, viste til at 42-åringen har omsorgsansvar for fire barn i alderen 8 til 18 år. Han og hans nye samboer har nettopp fått en datter som er født to og en halv måned for tidlig.

Samboeren og datteren er på sykehus, og det er uvisst hvor lenge de må bli der. På denne bakgrunn ba Wiig om at den tiltalte måtte slippe med 180 timer samfunnsstraff.

Lagmannsretten slår imidlertid fast at samfunnstraff er uaktuelt som reaksjon der hvor det dreier seg om en legemsbeskadigelse med betydelig skade som følge. Det vises til at det er lite rettspraksis for samfunnsstraff ved slike lovbrudd. De personlige og sosiale grunnene som forsvareren viste til blir av retten ikke sett som tungtveiende nok til å begrunne samfunnsstraff.

Ingen strafferabatt

Retten fant ingen formildende omstendigheter, og ettersom 42-åringen ikke hadde avgitt noen uforbeholden tilståelse var det heller ikke grunnlag for noen strafferabatt.

Kvinnens bistandsadvokat hadde lagt ned påstand om at mannen skulle dømmes til å betale 75.000 kroner i oppreisningserstatning og 2500 kroner i erstatning, men under rettsforhandlingene ble det inngått forlik mellom partene i erstatningsspørsmålet.

42-åringen gjorde det klart at han anket på stedet over rettens lovanvendelse under skyldspørsmålet.