100 haandverkere v3
100 haandverkere v3

Ikke bli lurt av håndverkerne

Før du skal benytte deg av håndverkere, er det noen enkle forholdsregler du bør følge før arbeidet settes i gang.

Be alltid om å få et skriftlig prisoverslag, og undertegn en skriftlig kontrakt før arbeidet starter!

Se også: Test av kappsager

Se også: Test av bordsager

Se også: Se Otto teste 19 forskjellige stikksager

I testbasen finner du også test av hobby- og proffdriller.

Det kan også være hensiktsmessig å foreta en befaring sammen med håndverkeren. Men husk at du ikke bør inngå noen avtale før du har fått flere tilbud på bordet.

I tillegg kan det være en idè å foreta en referansesjekk av håndverkeren du planlegger å engasjere. Be dem gjerne oppgi noen referanser. Undersøk også at firmaet er registrert i Brønnøysundregisteret.

Velg kun håndverkere som vil bruke standardkontraktene (Byggeblankett 3501 og 3502) fra Standard Norge.

Krever ombyggingen eller renoveringen flere ulike håndverkere, må du vurdere om du skal inngå kontrakt med en entreprenør som gis hovedansvaret for oppdraget eller om du skal inngå kontrakter med flere håndverkere.

Det er viktigste er at håndverkerne koordinerer sitt arbeid, og dersom det er omfattende arbeider som skal utføres, er det en fordel om du legger mest mulig ansvar på færrest mulig hender.

Å bruke en mester gir en viss sikkerhet for at vedkommende kan faget sitt. Om en håndverker er mester vil ofte fremgå av nettsiden eller telefonkatalogen, men kryssjekk gjerne med mesterregisteret.

Alt du trenger å passe på finner du under Frobrukerrådets boligsider http://forbrukerportalen.no/temaer/bolig

Du kan også sjekke om bedriften er en sertifisert våtromsbedrift hos Fagrådet for Våtrom her.

I tillegg bør du se om bedriften er godkjent av Statens byggtekniske etat her.