Mina (9 mnd) og Camilla koser seg i Brasil.
Mina (9 mnd) og Camilla koser seg i Brasil.

På tur med små barn

Mange bruker barseltiden til å reise noen uker til varmere strøk. Lege Ole Jacob Woxen anbefaler ikke barn under 4 år å reise til tropiske strøk, men sier samtidig at noen reisemål er tryggere enn andre.

Lege Ole Jacob Woxen jobber til daglig ved Norsk Luftambulanses alarmsentral. Der bistår han med rådgivning til nordmenn som enten ønsker å tilegne seg informasjon før de reiser på ferie, eller opplever å få problemer under reise i utlandet. Han sier det er veldig avhengig av reisemålet, men han anbefaler ikke barn under 4 år å reise til tropiske strøk der det er malaria. Likevel kommer mye an på hvordan forholdene er dit du reiser. - Er det turistdest