Frank Løke (Foto: Junge, Heiko/SCANPIX)
Frank Løke (Foto: Junge, Heiko/SCANPIX)

Skjern saksøker Løke

Krever millionerstatning for kontraktsbruddet.

Det danske håndballforbundet (DHF), den danske divisjonsforeningen og ligaklubben Skjern går sammen i en felles front mot det de oppfatter som en urimelig håndtering av den mye omtalte Frank Løke-saken.

Løke skrev under en kontrakt med både danske Skjern og kroatiske Zagreb, og Skjern går nå til sak mot Løke.

- Vi anlegger en voldgiftssak mot Frank Løke, der vi vil saksøke ham for 120 000 euro som erstatning for de tap vi vurderer saken har kostet Skjern over den treårige perioden Løke har inngått kontrakt med oss. Dessuten overlater vi det nå til DHF å anke saken overfor EHF, sier Skjern-formann Carsten Thygesen.

120 000 kroner tilsvarer én million norske kroner etter dagens kurs.

Frank Løke har visst om søksmålet en stund, men frykter det ikke.

- Det er kjedelig, men helt urimelig ifølge de jeg har snakket med. Men det får være opp til dem hva de vil gjøre. Jeg skjønner ikke hva de driver med, sier Løke til TV 2 Sporten.

Vil ha skjerpet straff fra EHF
Det europeiske håndballforbundet (EHF) har utestengt Løle fra deltakelse i internasjonal klubbhåndball i ni måneder, og gitt ham 10 000 euro i straff, for å ha skrevet under for begge klubbene.

Det er de danske aktørene i saken langt fra fornøyd med, og de skriver i en felles pressemelding at både straffeutmålingen og saksbehandlingen er utilstrekkelig, og at kjennelsen på det prinsipielle plan innebærer en fare for å korrumpere håndballsporten og etterlate klubbene rettsløse når det gjelder inngåelse av kontrakter.

- I det danske håndballforbundet har vi fulgt saken tett fra start av, og vi mener konsekvensene i forhold til Frank Løkes opptreden er så urimelige at vi nå fra forbundets side går inn og appellerer til EHF om en skjerpelse av straffen, sier Morten Stig Christen, som er direktør i DHF.

- Helt uholdbart
Også den danske divisjonsforeningen stiller seg uforstående til Løkes straff.

- Ikke nok med at vi finner dommen i den aktuelle saken urimelig. Det største generelle problemet i denne forbindelsen er ettervirkningene straffeutmålingen til Frank Løke kan få. Konsekvensen av Frank Løkes straff vil være en bombe under hele håndballsportens kontraktsbegrep. Hvis dette skaper presedens vil spillerne i fremtiden kunne tegne sideløpende kontrakter med flere klubber på en gang, uten at det får nevneverdige konsekvenser. Det er helt uholdbart, sier divisjonsforeningens formann Jens Christensen.

Reagerer på Zagreb-beskyldninger
I Skjern reageres det også voldsomt på beskyldningene om pengeutpressing fra Zagreb.

- Disse beskyldningene har berørt oss voldsomt. At det på ingen måte kan være snakk om pengeutpressing fra vår side, snarere tvert imot, fremgår tydelig av to mailer sendt av Skjerns advokat til Zagrebs advokat, sier Skjern-formann Carsten Thygesen.