FRIMUREr, gmn (Foto: Dokument 2)
FRIMUREr, gmn (Foto: Dokument 2)

Frimurerlosjen – fra innsiden

Ny bok om frimurernes hemmeligheter.

Over 19 000 norske menn sverger lydighet og taushet til en lukket orden. Blant dem finnes dommere, politikere og politifolk. Etter 14 år som aktivt medlem, meldte Roger Aase seg ut av Frimurerordenen.

Her kan du se hvilke nordmenn som er frimurere.
(NB – disse listene er fra 2008.)

Nå kommer boken «Frimurerens hemmeligheter. Fortalt fra innsiden».

Fredag fortalte Roger Aase og kona Tove sin versjon av frimurerlosjen i God morgen Norge.

- Jeg meldte meg ut fordi jeg fikk problemer med det rituelle og det religiøse, det ble for langt ut på sidelinjen, sa Roger Aase. - Det er én mann, ordenens Stormester, som har all makt alene og han kan endre på lovene til de norske frimurerene akkurat som det passer han. Ingen av de 19000 medlemmene kan innvirke på dette.

Se innslaget fra God morgen Norge her:

Seremonier og hemmelighold

Roger Aase nådde niende grad og var Delegert Mester. Takket være sine erfaringer fra losjen, både som bror og som forsker, har han meget god kunnskap om hva som gjelder fra og med første grad og hele veien til topps.

19 000 norske menn er medlemmer. De møtes regelmessig til seremonier og sammenkomster. Det finnes losjer over hele landet. Et særtrekk ved det meste disse mennene driver med er at det er hemmelig for resten av samfunnet, inntil nå. Heller ikke familiene eller brødre på lavere nivåer skal vite noe.

Byr meg i mot

Tove Aase har opplevd Frimurerlosjen gjennom mannen sin. Hun er klar i sin mening:
- Jeg synes ikke noe om denne frimurerordenen nei. Det rituelle byr meg i mot, sier hun.

Etter at Karsten Aase meldte seg ut, oppdaget han at frimurermedlemmene sluttet å hilse på han.
- Det var fullt forventet, sier han.

- Det har vært en lang prosess fram til at jeg snakker om dette i dag. Jeg mener det er viktigere for det norske samfunnet å vite hva som foregår, enn tidligere løfter som jeg har hatt til den norske frimurerordenen.

frimurer, gmn (Foto: Dokument 2)
frimurer, gmn (Foto: Dokument 2)

Et sitat fra boken som beskriver opptaket til 3. Grad, St Johannes Mestergrad

Første og Annen Bevoktende Broder stilte seg på hver side av oss, trakk sverdene sine, og vi ble bedt om å snu oss mot Østen.

Å, hjelpe meg. Der, midt på gulvet, sto det en likkiste med lokket på, og de Bevoktende Brødre pekte på den med sverdene sine. Kisten var i full størrelse, og det så ut som om den var malt svart. På lokket var det en liten sølvplate, og rundt kisten var det tre kandelabrer med tre lys i hver. Kandelabrene måtte være minst en meter og åtti høye, og gav et dunkelt lys over kisten. Kisten sto på et svart teppe, og på venstre side lå det en grønn kvist.

På teppet var det, i tillegg til kisten og den grønne kvisten, små sølvmerker som så ut som tårer. Brødrene satt rundt salen på samme måte som i de tidligere gradene, og nå så jeg for første gang alle gravstøttene eller obeliskene eller hva det var som sto langs begge langveggene. Det var seks av dem på hver langvegg.

Jeg var rystet og greide nesten ikke å røre meg, stiv av skrekk gløttet jeg bort på Per. Han sto der, blek og dradd i ansiktet. Han hadde det vel ikke noe bedre enn meg, regnet jeg med. Det ble helt stille i salen, jeg vet ikke hvor lenge, men det kjentes som en evighet.

Sjekk listen over norske frimurere her.

Dette er Frimurerlosjen