Fallende influensakurve

Forekomsten av influensalignende sykdom som ble registrert på landets legekontorer og legevakter i uke 40, fortsatte å synke sammenlignet med foregående uker.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Antall laboratoriebekreftede tilfeller registrert i meldingssystemet for smittsomme sykdommer (MSIS) ved Folkehelseinstituttet er nå rundt 1.600. Fortsatt er de fleste (over 90 prosent) laboratorietestene negative for influensavirus. Det relativt høye antallet konsultasjoner for influensalignende sykdom er derfor ikke en klar indikasjon på omfattende smitte innenlands.

To laboratorier lengst sør i landet har imidlertid hatt økt andel positive prøver siste to uker, og dette kan være en indikasjon på lokalt økende influensaaktivitet.

Samlet tyder overvåkingsdataene på at det pandemiske influensaviruset har etablert seg i Norge, men at en første topp nå er passert, slik som i de fleste andre europeiske land.

Folkehelseinstituttet forventer fortsatt sporadiske tilfeller og lokale utbrudd med mulighet for en økning av influensaaktiviteten.

Antall innlagte i norske sykehus med ny influensa A (H1N1) per uke 40 er åtte, hvorav fem på intensivavdeling. De fleste som har vært/er innlagt er yngre enn 65 år. (©NTB)