Ny reinbeitekonvensjon underskrevet

En ny norsk-svensk reinbeitekonvensjon ble underskrevet i Stockholm onsdag av landbruksminister Lars Peder Brekk (Sp) og jordbruks- og sameminister Eskil Erlandsson.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Avtalen erstatter reinbeitekonvensjonen fra 1972, som utløp i 2005 uten at Norge og Sverige da klarte å bli enige om innholdet i en ny avtale.

Reinbeitekonvensjonen regulerer svenske samebyers beiterettigheter på norsk side av riksgrensen, og norske reinbeitedistrikters tilsvarende rettigheter på svensk side av grensen.

Lars Peder Brekk sier til NTB at han mener det er «en bra avtale både for norsk reindrift og svensk reindrift», også fordi den regulerer hvordan interessekonflikter skal løses.

Samtidig innrømmer han at den nye reindriftskonvensjonen ikke løser alle konflikter.

– Noen er misfornøyd. Dette gjelder særlig for beiteområder i Troms og deler av Nordland, sier Brekk. (©NTB)