Her er noen av tiltakene

Den tverretatlige samarbeidsgruppen har som formål å redusere narkotikakriminaliteten og narkotikamisbruket særlig blant unge i og rundt Nygårdsparken i Bergen.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

1. Selgere skal straffeforfølges.

Politiet skal søke å avdekke, begrense og stanse salg og oppbevaring av narkotika, og spesielt søke å hindre at det etablerer seg faste omsetningskanaler som også retter seg mot unge.

2. Personer som begår kriminalitet og oppholder seg ulovlig i landet skal straffeforfølges, og det skal i tilknytning til straffesaken reises bortvisning eller utvisningssak der forholdene ligger til rette for dette.

3. Området i parken som brukes av narkotikamiljøet skal begrenses til et nærmere definert område.

Konkret beskrivelse:

– Området det etablerte narkotikamiljøet kan oppholde seg på skal begrense til «haugen» inn fra Villaveien, slik at de er til minst mulig sjenanse og bry for andre brukere av parken. Samtidig sikrer dette en bedre kontroll og oversikt over den narkotikaomsetning og narkotikabruk som skjer i parken. Hovedtyngden av misbrukerne har allerede et «etablert» forhold til denne delen av Parken.

– Etter at dette er etablert, skal uønskede miljø som evt. etablerer seg utenfor eventuelle «toleranseområder» i parken følges opp og rettledes til andre deler av parken der de er til mindre sjenanse.

4. Parken må «innredes» på en hensiktsmessig måte, vedlikeholdes og ryddes.

Konkret beskrivelse:

– Forholdene skal legges til rette for brukerne på bestemte steder i parken (sittebenker/bosspann/leskur m.m.) fordi dette vil avgrense områdene i parken brukermiljøet vil oppholde seg på. I tillegg skal benker og naturlige oppholdssteder der det ikke er ønskelig at de skal oppholde seg fjernes.

– Parken og nærområdene skal holdes ryddig og fri for brukerutstyr

5. Det skal settes en «lav terskel» for ordensforstyrrelser som springer ut av det kriminelle miljøet i parken

6. Det skal legges til rette for en adekvat bruk av straff i kombinasjon med behandling og andre hjelpetiltak

– Ulike behandlings og hjelpetiltak rettet mot unge (under 25) skal koordineres bedre i en tverretatlig samarbeidsmodell. Terskelen for å komme i kontakt med behandlings og hjelpeapparat senkes.