Mangler over 30.000 årsregnskap

Regnskapsregisteret i Brønnøysund etterlyste ved inngangen til september fortsatt over 30.000 årsregnskaper for regnskapsåret 2008. Mange kan vente seg forsinkelsesgebyr.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Per 1. september var det fortsatt 30.818 selskaper som ikke hadde overholdt fristen 31. august for å sende inn årsregnskapet elektronisk. Dette er en liten økning i forhold til i fjor.

– Det er lurt av etternølerne å sende inn årsregnskapet gjennom Altinn, for da vil forsinkelsesgebyret bli mindre, sier underdirektør Harald Alstad ved Regnskapsregisteret.

For en rekke organisasjonsformer er dette første året de blir ilagt forsinkelsesgebyr. Blant disse er det norskregistrerte utenlandske foretak, NUF, som utgjør hoveddelen, med 5.037 ikke leverte årsregnskap.

Av de enhetstypene som tidligere er ilagt forsinkelsesgebyr, er det fortsatt aksjeselskap (22.251), stiftelser (1.199) og borettslag (327) som utgjør hovedmengden.

Nå begynner Regnskapsregisteret å sende ut brev til alle enhetene som fremdeles har løpende forsinkelsesgebyr. Både enheten som gebyransvarlig og alle de som kan bli solidarisk ansvarlige, får tilsendt brev.

For aksjeselskap, allmennaksjeselskap og boligbyggelag som ikke sender inn årsregnskapet innen seks måneder etter at fristen gikk ut, vil Regnskapsregisteret sende melding til tingretten, som så avgjør om enheten skal tvangsoppløses. (©NTB)