Nedgang i industriproduksjonen

Industriproduksjonen gikk ned med 2,5 prosent fra mai til og med juli sammenlignet med forrige tremånedersperiode, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Produksjonen i oljeraffinering og kjemisk, farmasøytisk industri falt med 8,6 prosent i samme periode. Flere viktige næringer i verkstedsindustrien hadde også stor nedgang. Dette gjelder metallvareindustrien, data- og elektrisk utstyrsindustri og maskinreparasjon og – installasjon

Utviklingen kommer som følge av svikt i etterspørselen og lavere ordrereserver.

Dette har også virket inn på bygging av skip og plattformer, et felt som gikk ned med 3,7 prosent fra mai til juli.

Men noen næringer har hatt en mer positiv utvikling de siste tre månedene. Dette gjelder spesielt trelast- og trevareindustrien som hadde en vekst på 9,2 prosent. Produksjonen i norsk næringsmiddelindustri var om lag uendret, mens produksjonen i ikke-jernholdig metall hadde en økning på 1,9 prosent.

Norsk industriproduksjon gikk ned med 10,1 prosent fra juni 2008 til juni 2009, viser statistikk fra Eurostat. I land i eurosonen gikk produksjonen ned 17,8 prosent i samme tidsrom. (©NTB)