Mohamed Jama (44) med ektefellen og den yngste sønnen utenfor Tøyen skole i Oslo
Mohamed Jama (44) med ektefellen og den yngste sønnen utenfor Tøyen skole i Oslo Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Familie på Tøyen får ikke flytte tilbake til leiligheten

Familien Jama som ble kastet ut av leiligheten de bodde i på Tøyen, får ikke flytte tilbake. Det har Oslo Byfogdembete bestemt. Familiens advokat slakter avgjørelsen.

Avgjørelsen ble kjent torsdag formiddag.

Familiens advokat Olav Lægreid forsøkte å få retten til å omgjøre utkastelsen av Mohamed Jama og hans familie, men det lyktes han ikke med.

Oslo byfogdembete har ikke tatt begjæring fra familien med krav om å få flytte tilbake til leiligheten på Tøyen til følge.

Begrunnelsen er at domstolene bare kan ta stilling til om kommunens avslag på fortsatt leie av kommunal bolig er ugyldig.

«Domstolene kan ikke beslutte å tildele en kommunal bolig til en familie. Det er kommunen som må tildele kommunal bolig» heter det i avgjørelsen.

Advokat Olav Lægreid utenfor Oslo tingrett.
Advokat Olav Lægreid utenfor Oslo tingrett. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

Familien tapte saken og må betale saksomkostninger til Oslo kommune, noe som er vanlig i slike saker.

– Avgjørelsen er oppsiktsvekkende dårlig juridisk begrunnet, kommenterer Lægreid.

Han sier at spørsmålet om anke blir tatt i samråd med familien etter at de har fått tid til å vurdere hva som er best med tanke på å sikre dem en bolig.

– Dette gjelder akutte utfordringer for dem, sier han.

Vil endre reglene

Lægreid tilbød seg å ta saken for familien gratis etter at de ble kastet ut fra leiligheten mandag 8. desember.

– Det er en vanskelig situasjon for familien at de må bo på forskjellige adresser hos venner, og det håper de at de snart skal slippe å gjøre, sa advokat Lægreid til TV 2.

I rettsbehandlingen var det strid mellom Lægreid og kommuneadvokat Henrik Shetelig om hvor mange barn som skal regnes med i husstanden. Dette har betydning for om familiens inntekt kan sies å ligge over eller under kommunens inntektsgrense for tildeling av bolig.

Kommunen regner ikke med barn over 18 år, selv om de bor hjemme og går på videregående skole, og har derfor tatt utgangspunkt i at familien har tre barn.

Lægreid mente på sin side at fire av barna er med i husstanden, siden den yngste går på barneskolen, to går på videregående skole, og en av dem tar opp fag etter videregående.

TV 2 har tidligere skrevet at familien lå rundt 15.000 over inntektsgrensen på 583.000 kroner for å få kommunal bolig, ifølge den siste klagen til Jama.

Reglene skal vurderes på nytt

Retten kom fram til at kommunens vedtak er gyldig, og vil ikke blande seg inn i kommunens skjønn ved tildeling av sosialboliger.

Klagenemnda i Oslo kommune avslo 24. juni i fjor søknaden om forlenget leiekontrakt. Boligkontoret i Bydel Gamle Oslo avslo 12. januar i år en ny søknaden om kommunal bolig.

TV 2 kjenner til at beregningen av antallet barn er ett av punktene Helse- og sosialutvalget i bystyret i Oslo vil se på når de skal gjennomgå reglene for tildeling av bolig, men dette hjelper ikke familien Jama i dag.

Utkastelsen av fembarnsfamilien midt under koronapandemien, i ti kuldegrader og med væpnet politi tilstede vakte stor oppsikt.

– Jeg tror alle som har sett tv-bildene og sosiale medier, og hørt om saken har blitt veldig opprørt. Det er et enormt engasjement, og det rører oss alle, sa sosialbyråd Rina Mariann Hansen til TV 2.

Hun varslet full gjennomgang av forskrifter og instruks for tildeling av sosialbolig.

Bystyret ba deretter byrådet gjennomføre en helhetlig gjennomgang av regelverket for tildeling av kommunale boliger, blant annet vurderinger «knyttet til inntektsgrenser, rutiner for utkastelser og kommunikasjon mellom offentlige etater og beboere».

Bystyret ba også byrådet gjøre en vurdering av å innføre midlertidig stans i utkastelser av barnefamilier fra kommunale boliger så lenge korona-pandemien pågår.

Relatert