STATSMINISTER PÅ FEST: Tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik under innspillingen av NRK programmet «Den store klassefesten».  (Foto: Heiko Junge)
STATSMINISTER PÅ FEST: Tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik under innspillingen av NRK programmet «Den store klassefesten». (Foto: Heiko Junge)

Mannlige politikere mer mediekåte enn kvinnelige

Valgforsker påviser at mannlige politikere aksepterer mediespillet mer enn kvinnelige kolleger.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

– Forskjellen mellom kvinnelige og mannlige politikere er større enn man kanskje skulle tro, sier valgforsker Toril Aalberg som presenterer resultatene fra sin undersøkelse i siste nummer av Norsk Medietidsskrift.

Aalberg har spurt et representativt utvalg av stortingsfolk om deres forhold til medier og journalister, og svarene hun har fått viser at kvinnelige og mannlige politikere forholder seg ulikt til mediene.

Påvirkes av medias dagsorden

– Ikke bare har mennene generelt mer kontakt med journalister, de lar også medienes dagsorden påvirke sitt eget politiske arbeid i større grad enn kvinnene gjør. For eksempel har mennenes spørsmål i spørretimen oftere opprinnelse i medieoppslag, sier Aalberg ifølge forskning.no, som omtaler valgforskerens studie.

Mens 35 prosent av mennene mener det er viktigere for en politiker å få mediedekning, mener bare åtte prosent av kvinnene det samme.

Valgforskeren sier at mannlige politikere i større grad aksepterer medienes krav og spilleregler, og at kvinnelige politikere generelt er mer tilbakeholdne.

Stiller opp i tv-underholdning

– Flere menn er for eksempel enig i at politikere som stiller opp i underholdningsprogrammer på tv blir mer populære. De sier seg også mer enig i at politikere ofte bruker journalister, sier Aalberg.

Kvinnene som er spurt av Aalberg har da også uttrykt større skepsis til hvordan politikk presenteres i mediene, samtidig som de uttrykker mer tilfredshet med hvordan de selv blir fremstilt: 28 prosent av kvinnene var svært fornøyde, mot fire prosent av mennene.