SOLSTORM, astronomi
SOLSTORM, astronomi

Solens mysterier

Hvorfor er solen så viktig for vår eksistens?

Det er det internasjonale astrononomiåret i år. Og det er mye som rører seg i det ukjente universet. Noe som ikke er så ukjent er solen, men hvorfor er solen så viktig for vår eksistens? Kilden til all energi - Solen har så stor betydning for oss fordi det betyr alt for livet på jorda. Den er kilden til all energi, sier solforsker Pål Brekke ved Norsk romsenter..