Life on Mars   ses1   Jason O'Mara som Sam Tyler
Life on Mars ses1 Jason O'Mara som Sam Tyler

En hemmelighetsfull Sam

Sam deler en hemmelighet med en av New York byrådsmenn, og Gene Hunt må stenge politidistriktet.

Byrådsmann Bobby Prince blir tatt med en prostitiuert under en razzia på et motel. Sam er den eneste som vet hans hemmelighet. Dette gjør at Sam sitter igjen med veldig mange spørsmål, men han innser også at han har mer til felles med Prince en hva han trodde. I mellomtiden stenger Gene Hunt politidistriktet etter en skyteepisode. Maria og faren konfronterer hverandre. Samtidig som Rays kone, Denise, tilføyer mer spenning til dramaet. Se "Life On Mars" på TV 2 Z