handvask (Foto: Roald, Berit/Scanpix)
handvask (Foto: Roald, Berit/Scanpix)

Såpe bedre enn sprit

Håndvask med såpe og lunket vann er mer effektivt enn alkoholbaserte desinfeksjonsmidler.

De aller fleste av oss vasker hendene langt oftere enn før etter at svineinfluensaen nådde landet. Og mange av oss har også tatt i bruk hånddesinfeksjon. Men Petter Elstrøm, rådgiver i Folkehelseinstituttet, mener det er viktig å ha et bevisst forhold til desinfiserende midler.

- Det beste er god gammeldags håndvask når du skal fjerne skitt fra dine egne eller barnas hender, sier han.

Petter Elstrøm er gjest i God morgen Norge i morgen. Da skal han blant annet vise den perfekte håndvask.

Hold deg fast på trikken!

Hendene må være rene allerede før du bruker spritbaserte desinfeksjonsmidler. Dersom det er skitt og synlig smuss på huden vil ikke de alkoholbaserte midlene klare å trenge gjennom.

- Da vil virus og bakterier fortsatt sitte fast på hendene og kan overføre smitte, sier Elstrøm.

Elstrøm er redd at smittehysteriet skal ta overhånd, f.eks vegrer folk seg for å ta på gjenstander som mange andre også berører.
- Det er mer helseskadelig å stå på trikken uten å holde seg fast enn å holde i et håndtak hundrevis har holdt i før deg.

Hosting og nysing smitter

Håndvask er generelt et godt tiltak for å hindre smittespredning, selv om influensa først og fremst spres med dråpesmitte.

- Hosting og nysing har nok aller størst betydning for smitte når det gjelder spredning av influensavirus. Hendene er den nest viktigste smitteveien. Dersom man hoster i hendene, og så tar på en annen person, kan smitte være et faktum. Nettopp derfor er god håndhygiene så viktig, sier Elstrøm.

Ikke skadelig for barna

Barnehager og kommunehelsetjenesten har de senere år satt fokus på hånddesinfeksjon, ikke minst ved svineinfluensautbruddet. Det er mye smitte som spres i barnehager, og Petter Elstrøm synes det blir feil å fraråde bruke av desinfiserende midler.

- Vi bør være skeptiske til andre typer desinfeksjonsmidler, som ikke er alkoholbaserte, mener Petter. - Vi har gjort en endring i anbefalingene fordi vi ikke kan se at spritbasert hånddesinfeksjon medfører noen skade for barna.

- Det er ikke fare for resistensutvikling med de alkoholbasert desinfeksjonmidlene, i motsetning til andre typer anti-bakterielle produkter, for eksempel slike som inneholder triklosan, sier Elstrøm. Ellers kan det være greit å minne om at produktene skal oppbevares utilgjengelig for barn.

335120

Nedgang i sykdomsfravær

I 2008 viste en svensk studie at sykdomsfraværet hos barnehagebarn som spritet hendene etter håndvask, gikk ned med 12 prosent.