zarife_kashtanjeva (Foto: Oddgeir Hanssen/TV 2)
zarife_kashtanjeva (Foto: Oddgeir Hanssen/TV 2)

Barna får bli, men mor blir utvist

Barna er født i Norge og har oppholdstillatelse, men moren Zarife Kashtanjeva må ut av landet innen utgangen av september.

Det er lek og latter i stuen hjemme hos småbarnsfamilien på Frekhaug utenfor Bergen. Guttene Eland på atten måneder og Rawand på tre år vet ikke at moren snart må forlate dem. Det er bare far og barna som har oppholdstillatelse.

Maktesløse

– Jeg tør ikke tenke på hvordan det blir for dem at moren deres plutselig forsvinner. De er så små, de kommer ikke til å forstå hvorfor jeg er borte. Det skremmer meg, sier Zarife fortvilet.

Hun og samboeren føler seg maktesløse.

– I den alderen guttene er i nå trenger de sin mor mest av alt, sier Tewana Saiid.

Zarife Kashtanjeva er kosovoalbaner og kom til Norge for første gang som asylsøker for ti år siden, og fikk da innvilget ett års beskyttelse.

- Har aldri gjemt meg

I 2003 kom hun tilbake. Hun traff etter hvert mannen hun ville dele livet sitt med, og de to fikk barn sammen. I løpet av årene som har gått siden Zarife kom til Norge, mener Utlendingsnemnda at småbarnsmoren har gjort seg skyldig i grove brudd på utlendingsloven. De peker på at Zarife ved to anledninger har oppholdt seg ulovlig i landet, og at hun fortsatte å jobbe i en periode etter at arbeidstillatelsen hennes var gått ut.

– Jeg har aldri gjemt meg for utlendingsmyndighetene, sier Zarife.

Trodde alt var i orden

Hun innrømmer lovovertredelsene, men synes ikke hun har gjort seg skyldig i grove lovbrudd. Hun forteller at hennes tidligere advokat rådet henne til å fortsette sin faste jobb så lenge hun hadde opphold. Da hun i tillegg fikk politiets stempel på papirene sine og fikk utstedt skattekort trodde hun alt var i orden.

– Jeg ser folk kommer til Norge og gjør de verste ting, men får bli her. Og så kaster de meg ut og splitter familien min, fordi jeg har begått noen tabber. Denne straffen fortjener ikke barna mine, sier hun.

Kutter fra to til fem år

Utlendingsnemnda mener de i vurderingen av saken har lagt vekt på hva som er til det beste for barna.

– På grunn av hensynet til barna har Utlendingsnemnda satt ned tiden på innreiseforbudet fra fem til to år, sier nemndleder Eli Volckmar i UNE til TV 2 Nyhetene.

Barneombudet sier de ser en tendens hos utlendingsmyndighetene til at andre hensyn kommer foran hensynet til barna i denne type saker.

– I saker vi får inn ser vi at innvandringspolitiske hensyn gjerne veies tyngre enn hensynet til hva som er til det beste for barna, sier barneombud Reidar Hjermann.

Arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen avviser denne kritikken.

- Det har ikke vært noen endring på dette feltet i det hele tatt. Det har hele tiden vært slik at barns beste skal tillegges mer vekt, men ikke hele vekten, sier Andersen til TV 2 Nyhetene.

- Det er ikke slik at du automatisk får oppholdstillatelse i Norge hvis du har barn her. Det ville være en umulig regel å praktisere, sier statsråden.

334325