SONER: I september har Viggo Kristiansen sonet 21 år i Ila fengsel.
SONER: I september har Viggo Kristiansen sonet 21 år i Ila fengsel. Foto: Eivind Pedersen

Viggo Kristiansen (41) ber retten om å løslate ham

Statsadvokaten har sagt nei til å løslate Baneheia-dømte Viggo Kristiansen før de har vurdert om de vil gjennomføre en ny rettssak. Nå går Kristiansen til retten.

Det opplyser hans forsvarer, advokat Arvid Sjødin, til TV 2.

– Vi var i kontakt med statsadvokaten i dag, som sa de ikke kunne ta stilling til spørsmålet nå. Derfor kommer vi til å fremme en begjæring for lagmannsretten i løpet av helgen eller begynnelsen av neste uke, sier Sjødin torsdag ettermiddag.

Det var VG som først meldte om den nye løslatelsesbegjæringen.

Fikk ikke svar

Allerede 18. februar, få dager etter at straffesaken mot Kristiansen ble gjenåpnet, begjærte han seg løslatt.

Svaret fra statsadvokatene i Agder var at de ikke kunne vurdere løslatelsesspørsmålet separat fra vurderingen om hvorvidt påtalemyndigheten skal gjennomføre en ny rettssak.

Siden har Oslo statsadvokatembeter overtatt saken fra sine kolleger i Agder. Det er de som nå skal skrive en tilrådning til Riksadvokaten der de foreslår enten å be om en frifinnelse eller en ny hovedforhandling.

Sikker på frifinnelse

– Førstestatsadvokaten i Agder tok et standpunkt før saken ble oversendt hit. Og sånn som saken står nå, er vi enige i den vurderingen om ikke å trekke fullbyrdelsesordren, sier Oslo-statsadvokat Andreas Schei til TV 2.

Derfor går altså Kristiansen til Borgarting lagmannsrett, som nylig ble utpekt som ny domstol for Baneheia-saken.

Kristiansen har aldri tidligere begjært seg løslatt, selv om han har hatt muligheten i elleve år. Årsaken er at han ikke har ønsket å bli løslatt før han er frifunnet i saken.

Nå som saken er gjenåpnet, er Kristiansen så sikker på at han vil bli frifunnet, at han ikke lenger ser noen grunn til å vente med å be om en løslatelse.

Relatert