studbolig222 (Foto: Sara Johannessen/SCANPIX)
studbolig222 (Foto: Sara Johannessen/SCANPIX)

Studer dette før du studerer

Pass på rettighetene dine. Les Forbrukerombudets råd til nye studenter her.

Mange studenter begynner på en ny skole i disse dager. I den forbindelse er det viktig at du som student setter deg godt inn i kontraktsvilkår og hvilke rettigheter du har. Forbrukerombudet har samlet noen råd til deg som er skoleklar.

Les også: Giftfri skolestart

Les også: Rekordlange boligkøer

Les også: Test av mini-PC

Ha ditt på det tørre i forholdet til skolen

- Ta vare på reklamemateriellet du har fått fra skolen om undervisningstilbudet.

- Ta vare på kontrakten. Sørg for at du vet og forstår hva som står der.

- Få kvittering for innbetalinger, og ta vare på disse.

- Ta vare på kopier av alle brev og annen korrespondanse med skolen.

- Sørg for at du holder tidsfrister som står i kontrakten. For eksempel: når må du sende oppsigelse til skolen for å slippe å betale for neste semester eller neste skoleår?

- Hvis du vil slutte, send oppsigelsen skriftlig - og gjerne rekommandert. Du kan også levere oppsigelsen personlig, men sørg for at noen fra skolens administrasjon kvitterer for at de har mottatt oppsigelsen din.

Sjekk hva du forpliktet deg til i kontrakten med skolen

- Hvor mye koster skoletilbudet og hvilke ekstrautgifter kan du regne med i tillegg til skolepengene?

- Betalte du et gebyr da du takket ja til skoleplassen? Undersøk om du får dette tilbake dersom du ombestemmer deg?

- Hvor mye må du betale dersom du trekker deg fra skolen før eller etter oppstart?

- Hvilke regler gjelder dersom du blir syk?

- Er kontrakten til skolen i tråd med Forbrukerombudets retningslinjer for skolekontrakter?

Sjekk hvilke tidsfrister skolen krever at du overholder

- Frist for å si opp skoleplassen før skolestart - og etter at du har begynt på skolen. Hvilken frist setter skolen for at du skal unngå å betale for neste semester eller neste skoleår?

- Første oppmøte på skolen. Mister du skoleplassen dersom du ikke er tilstede ved oppstart?

- Frist for påmelding til kurs/klasser/moduler/studieturer osv.

- Frist for oppmelding til eksamen.

- Frist for betaling av skolepenger og eksamensavgift.

Hva gjør du hvis du er misfornøyd med skoletilbudet?

- Ta opp saken muntlig så raskt som mulig med læreren eller skolens administrasjon. Vær konkret - hva er du misfornøyd med?

- Før en logg over det du er misfornøyd med - for eksempel mangel på undervisning og mangel på eller ikke tilgang til læremateriell, praksisplasser eller veiledning. Registrer også når og med hvem du tok opp problemet.

- Dersom du fremdeles er misfornøyd etter å ha diskutert saken med skolen, bør du klage skriftlig.

- Sjekk om skolen tilbyr at saken kan klages inn for en klagenemnd og ta i så tilfelle kontakt med denne.

- Hvis du ikke blir enig med skolen etter å ha klaget skriftlig, kan du kontakte noen som kjenner til hvilke rettigheter du har. Hør for eksempel med :

-Forbrukerrådet

-Jusstudenter som tilbyr gratis rettshjelp (f.eks.Jussbuss)

- Elevorganisasjoner.

Hvis klagen din gjelder villedende markedsføring eller urimelige avtalevilkår, kan du kontakte Forbrukerombudet. Forbrukerombudet kan ikke hjelpe deg i din sak, men kan forhindre at fremtidige elever/studenter blir utsatt for lignende forhold.