Ole Klemetsen

Ole Klemetsen danser med Marianne Sandaker.