røkke (Foto: Scanpix/TV 2)
røkke (Foto: Scanpix/TV 2)

Dette brevet kan sette Røkke på land

Fiskeridirektoratet har gransket fiskemilliardær Kjell Inge Røkke. Nå kan han miste plassen i fiskermanntallet.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Kjell Inge Røkkes reker kan fortsatt kjøpes av forbipasserende på Aker Brygge. Fra rekebåten Trygg har milliardæren utøvd sitt opprinnelige yrke som fisker.

– Det er noe jeg har sett fram til, noe å gjøre. Og en gang fisker, alltid fisker, sa Røkke til pressen i forbindelse med at Trygg ble sjøsatt i Arendal i 2007.

Men nå kan milliardæren bli strøket fra oppføringen i fiskermanntallets Blad A.

– Anmodet om å ta en gjennomgang

TV 2 Nyhetene kan i dag avsløre at myndighetene i det stille har jobbet gjennom sommeren med en full gjennomgang av Røkkes private forhold. Hensikten har vært å avdekke om det finnes grunnlag for å kaste Røkke ut av det såkalte fiskermanntallet, og dermed frarøve Røkke yrkestittelen han selv er så stolt av – fisker.

Fiskeridirektoratet vurderer nå om Røkke oppfyller vilkårene for å titulere seg som fisker.

FISKER: Fra reketråleren «Trygg» på Aker Brygge i Oslo har Kjell Inge Røkke solgt reker. Nå kan Fiskeridirektoratet komme til å trekke tilbake tillatelsen. (Foto: TV 2)
FISKER: Fra reketråleren «Trygg» på Aker Brygge i Oslo har Kjell Inge Røkke solgt reker. Nå kan Fiskeridirektoratet komme til å trekke tilbake tillatelsen. (Foto: TV 2)

Det hele startet kort tid etter at Aker-striden mellom Kjell Inge Røkke og regjeringen hadde lagt seg. I et brev fra Fiskeridepartementet til Fiskeridirektoratet i juni står det at henvendelser fra ulike personer har stilt spørsmål ved hvorfor Røkke er opptatt i manntallet. Departementet ber så om en full gjennomgang av Røkkes inntekts og arbeidsforhold.

Oppdraget fra departementet blir bekreftet av Kystdirektoratet.

– Bakgrunnen er en henvendelse vi fikk fra Fiskeri- og kystdepartementet i juni, hvor vi ble anmodet ta en gjennomgang og en vurdering av manntallstatus for Kjell Inge Røkke, forteller regiondirektør Siri Meling i Fiskeridirektoratet region sør til TV 2 Nyhetene.

VIDEO: Regiondirektør Siri Meling i Fiskeridirektoratet

Kan miste muligheten til å fiske reker

Gjennom sommeren har Fiskeridirektoratet gått gjennom Røkkes personlige økonomiske forhold. Resultatet kan nå være at manntallsplassen kan ryke blant annet fordi Røkke har tjent for mye penger og driver med andre ting enn bare fiske.

– For å stå oppført i fiskermanntallet på blad A så kan du ikke ha inntekt utenom inntekt over 350.000 kroner, det går på brutto lønnsinntekt, netto næringsinntekt og kapitalinntekter. Det er grensen for å stå på blad A, forteller regiondirektøren.

FIKK HENVENDELSE: - Bakgrunnen er en henvendelse vi fikk fra Fiskeri- og kystdepartementet i juni, hvor vi ble anmodet ta en gjennomgang og en vurdering av manntallstatus for Kjell Inge Røkke, forteller regiondirektør Siri Meling i Fiskeridirektoratet region sør til TV 2 Nyhetene.  (Foto: TV 2)
FIKK HENVENDELSE: - Bakgrunnen er en henvendelse vi fikk fra Fiskeri- og kystdepartementet i juni, hvor vi ble anmodet ta en gjennomgang og en vurdering av manntallstatus for Kjell Inge Røkke, forteller regiondirektør Siri Meling i Fiskeridirektoratet region sør til TV 2 Nyhetene. (Foto: TV 2)

Formålet med manntallet er blant annet at de som driver med fiske oppnår rettigheter og får støtteordninger. Og det er ikke bare tittelen som står på spill for Røkke.

– Ja, dersom han skulle bli strøket, så mister han retten til å delta i såkalte deltakerregulerte fiskerier som blant annet reketråling er omfattet av, sier Meling.

Dermed kan milliardæren miste muligheten til å selge ferske reker fra tråleren Trygg på Aker Brygge.

Har fått henvendelser rundt Røkke

Å være oppført som fisker i manntallet innebærer at du får rett til å delta i ulike fiskerier. Da skiller Fiskeridirektoratet mellom de som har en B-status og de som har A-status. Det vil si at har man B-status er du yrkesfisker på heltid mens hvis du er oppført med A-status, er du deltids yrkesfisker.

. Fiskeridirektoratets regiondirektør innrømmer at forespørselen er spesiell.

trygg2_680 (Foto: TV 2)
trygg2_680 (Foto: TV 2)
– Jeg har aldri før fått henvendelse i forhold til en enkeltstående fisker i manntallet, sier Meling.

Meling forklarer at begrunnelsen som fremkommer fra departementet er at det er en viss offentlig interesse rundt at Kjell Inge Røkke er oppført i manntallet. Fiskeri- og kystdepartementet Departementet skal derfor ha fått en del henvendelser og spørsmål rundt dette.

– Hva innebærer det i å stå manntallet?

– Kjell Inge Røkke står oppført på blad A i manntallet som deltidsfisker, det betyr at du kan ha inntekt og gjøre andre ting ved siden av innen visse rammer.

– Så hvis han mister denne plassen, så mister han muligheten til å drive med rekebåten?

– Det stemmer. Det å tråle etter reker er blant de ting som en man må være oppført i manntallet for å drive med, sier Meling.

– Jeg fikk en henvendelse på e-post

Men den gangen Røkke søkte om å få komme inn i fiskermanntallet fant ikke Fiskeridirektoratet noe å utsette på søknaden eller Røkkes økonomiske forhold.

– Vi hadde en gjennomgang i forhold til hans økonomi og fant at han tilfredsstiller de krav som gjelder. Han tilfredsstiller de krav som gjelder i manntallet. Nå ser vi jo på om han fremdeles tilfredsstiller disse kravene, det er jo en del av den vurderingen som departementet har bedt oss foreta.

– Hvorfor kommer den nå?

– Det spørsmålet må du nesten spørre til departementet. Vi har bare blitt bedt om å foreta en gjennomgang og en vurdering, sier Meling til TV 2 Nyhetene.

FIKK HENVENDELSE: ¿ Jeg fikk en henvendelse på e-post rettet til meg, som jeg sendte videre til mitt embetsverk og ba dem sjekke ut den saken, sier fiskeriminister Helga Pedersens til TV 2.  (Foto: TV 2)
FIKK HENVENDELSE: ¿ Jeg fikk en henvendelse på e-post rettet til meg, som jeg sendte videre til mitt embetsverk og ba dem sjekke ut den saken, sier fiskeriminister Helga Pedersens til TV 2. (Foto: TV 2)
– Vi har bedt om en del opplysninger for å foreta denne vurderingen og gjennomgangen. Vi har fått en del opplysninger som er til behandling, og hva som blir utfallet er for tidlig å si noe om ennå. Vi har trolig en konklusjon i løpet av noen uker.

Saken går imidlertid lenger opp enn bare myndighetskorridorer og byråkrater. TV 2 Nyhetene får i dag bekreftet at det var fiskeriminister og nestleder i Arbeiderpartiet Helga Pedersen som personlig tok initiativ til gjennomgangen av Røkkes forhold.

– Jeg fikk en henvendelse på e-post rettet til meg, som jeg sendte videre til mitt embetsverk og ba dem sjekke ut den saken, er fiskeriminister Helga Pedersens forklaring til TV2.

VIDEO: Fiskeriminister Helga Pedersens svar

Røkke: – Ikke noe som endrer grunnlaget

Overfor TV 2 Nyhetene sier Kjell Inge Røkke i dag at Fiskeridirektoratet har fått alle opplysninger de trengte da han ble tatt opp i fiskermanntallet i 2006. I en e-post skriver Røkke følgende:

«Det har ikke skjedd noe i mine arbeidsforhold eller inntektsforhold etter dette som endrer grunnlaget for disse vurderingene.»

«Dersom Fiskeridirektoratet eller Fiskeridepartementet nå ønsker å endre sine vurderinger av dette, eller innføre endrede kriterier for opptak i manntallet, er dette noe jeg i første omgang bare må registrere.»

Ennå har ikke direktoratet tatt en endelig avgjørelse, men sier at Røkke vil få presentert dommen i løpet av noen uker.