CELLEMANGEL: en 21 åring som er siktet for to grove ran, ble løslatt av Oslo tingrett (Illustrasjonsbilde).  (Foto: TV 2)
CELLEMANGEL: en 21 åring som er siktet for to grove ran, ble løslatt av Oslo tingrett (Illustrasjonsbilde). (Foto: TV 2)

Antivestlige ekstremistmiljøer i norske fengsler

PST ber imamer om hjelp for å stoppe rekruttering til ekstreme muslimske miljøer i fengslene.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Stadig flere ikke-vestlige kriminelle soner i norske fengsler. PST kjenner til innsatte som har gått i en ekstrem ideologisk retning og mener innsatsen for å hindre at det utvikler seg ekstremistmiljøer i fengslene, må styrkes. PST ønsker at imamer systematisk trekkes inn i dette arbeidet for å unngå at disse på et senere tidspunkt utfører terrorhandlinger etter endt soning.

Ekstrem islamister i norske fengsler

- Vi har noen eksempler på at innsatte går i en ekstrem retning ideologisk, altså voldelig retning. Noen, spesielt ikke-vestlige innsatte, lar seg inspirere av ekstrem islamistisk ideologi. Og da er vår oppgave, i samarbeid med de ansatte i fengslene, å se faresignalene når de kommer og bruke gode tiltak for å motvirke at de går lengre, sier PST-sjef Jørn Holme til TV 2 Nyhetene.

Europeiske fengsler har fungert som de reneste rekrutteringsanstaltene for ekstreme islamister. Blant terroristene bak terrorbombene i Madrid i 2004, skal tidligere innsatte hatt sentrale roller. PST og kriminalomsorgen har diskutert hva som må gjøres for å forhindre at det utvikler seg politisk ekstreme miljøer i fengslene i Norge. At ikke det skapes grobunn for å utvikler negative ekstreme holdninger eller påvirkning av andre.

Ekstremist startet rekruttering

TV 2 kjenner til at PST har innhentet informasjon rundt personer i norske fengsler, som kan knyttes til ekstreme miljøer eller inneha en ekstrem islamistisk holdning. TV 2 vet at det i minst ett konkret tilfelle skal være avdekket at en person - med sterk antivestlig holdning - skal ha startet forsøk på rekruttering av unge ikke-vestlige innvandrere i et norsk fengsel.

- Hva gjør arbeidet med å forebygge ekstrem islamisme utfordrende i et isolert fengselssamfunn?

- I et fengsel vil ofte mange innsatte følte seg krenket, sinte på samfunnet, de er isolert fra omverdenen, venner og familie. Der er det en del voldelige personer som de kanskje lett kan se opp til og de er veldig sårbar for å bli påvirket ytterligere og mer uheldig, og det er klart at kriminalomsorgen og vi må motvirke at våre fengsler blir et sted hvor folk blir enda farligere enn det de allerede har vært, fastslår Holme overfor TV 2 Nyhetene.

Omfattende verving i fengsler

Ekstreme islamister i europeiske fengsler har over år vervet unge muslimer i fengsler.

- Hva har du fått rapportert fra andre land?

Det kan jeg ikke gå inn på. Det er mange land i Europa som er i en mer alvorlig situasjon enn det vi er. Vi ser noen faresignaler blant noen innsatte, og da er det viktig at vi i god tid før det blir alvorlig, bruker energi og krefter på å motvirke at dette blir farligere, svarer Holme.

Vil samarbeide med imamer

PST lanserer overfor TV 2 - for første gang - et forslag om systematisk bruke imamer i arbeidet med å forebygge negatig utvikling:

- Ekstrem islamistisk ideologi er jo ikke religion, men politikk. Og hvis det er sånn at innsatte går seg vill og er på farlig retning, som ikke er religiøst begrunnet, så vil et tiltak kunne være å ha gode og kloke imamer som sier at dette er utenfor religionen, men derimot politikk og har derfor ikke noe med religion å gjøre, sier PST-sjefen.

- Hvor viktig er imamene i dette forebyggende arbeidet?

- Imamene er viktig, de er en av de få ressurspersonene som de innsatte kan møte, ved siden av helsepersonell, og de kan fort se at her har man forlatt religionen og gått over i en farlig retning som ikke er religiøst begrunnet. Så kloke imamer er viktig, sier Holme.

Positive imamer

- Hvordan stiller imamer seg til forslaget fra PST-sjef Jørn Holme?

- Vi muslimer, og særlig imamer, ønsker positivt atferdsendring og vil selvfølgelig bidra i alle tiltak som støtter opp om positive ting. Vi har tradisjon for å besøk folk på sykehus og i fengsler. Så vi synes at utspillet fra PST og Jørn Holme er kjempepositivt, sier imamTayyib Mian til TV 2 Nyhetene.

Utspillet fra PST vil ventelig føre til at PST, kriminalomsorgen og representanter fra muslimske miljøer, setter seg ned å diskuterer et mer formelt samarbeid.

- Ikke god nok kontroll

- Kriminalomsorgen har da et særlig ansvar i forhold til samfunnssikkerheten med å forebygge denne type virksomhet. Og det betyr at da må vi samle inn informasjon i fengslene og ha en oversikt over hvem vi har der, hva de driver med, og hvem de kommuniserer med, sier Knut Are Svenkerud, leder av Kriminalomsorgens Yrkesforbund til TV 2 Nyhetene.

- Er oversikten god nok i dag?

- Nei, den er ikke god nok i dag.