Argentina har doblet antallet dødsfall knyttet til svineinfluensa.  (Foto: ENRIQUE MARCARIAN/REUTERS)
Argentina har doblet antallet dødsfall knyttet til svineinfluensa. (Foto: ENRIQUE MARCARIAN/REUTERS)

Tror ikke skoler må stenge på grunn av svineinfluensa

Helsemyndighetene oppfordrer folk til å la livene gå som normalt til tross for svineinfluensafrykt.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I forbindelse med den nært forestående skolestarten og åpning av barnehager etter ferien har mange uttrykt bekymring for om dette vil øke faren for å bli smittet av svineinfluensa.

Fungerende direktør i Helsedirektoratet Bjørn Guldvog og overlege Hans Blystad ved Folkehelseinstituttet oppfordrer folk til å la livene gå som normalt. De tror ikke det vil bli aktuelt å stenge skoler på grunn av svineinfluensa.

- Vi ser for oss at skolestengning ikke vil være et virkemiddel vi bruker i særlig omfang i Norge, kanskje ikke i det hele tatt, sa Guldvog.

- En ubehagelig men ufarlig sykdom

Helsemyndighetenes råd ved skole- og studiestart er å møte til undervisning som normalt.

- For de aller fleste av oss vil svineinfluensaen være en ubehagelig, men ufarlig sykdom, sa Guldvog.

Slik situasjonen er anbefaler helsemyndighetene at barn kan begynne i barnehagen som vanlig, at barn kan begynne på skolen som vanlig, og at studenter kan begynne ved høyskoler og universiteter som vanlig.

- Vi regner med at barnehager, skoler og universiteter legger til rette for god hånd- og hostehygiene. At man sørger for at det er tilgjengelig varmt vann og såpe, papirlommetørklær og eventuelt såpedispensere, sa Guldvog.

Fungerende direktør i Helsedirektoratet, Bjørn Guldvog, og overlege Hans Blystad ved Folkehelseinstituttet sier svineinfluensaen er ufarlig for de fleste av oss.  (Foto: Thomassen, Christian/SCANPIX)
Fungerende direktør i Helsedirektoratet, Bjørn Guldvog, og overlege Hans Blystad ved Folkehelseinstituttet sier svineinfluensaen er ufarlig for de fleste av oss. (Foto: Thomassen, Christian/SCANPIX)

Risikogrupper

Guldvog understreket at det finnes barn og voksne med helsetilstander som kan føre til mer alvorlig sykdom som følge av influensaen. Dette gjelder personer med kroniske luftveissykdommer, nedsatt lungekapasitet, personer med hjerte/kar-sykdommer, nedsatt forsvar mot infeksjoner, diabetes type 1 og 2, nyresvikt eller alvorlig nevrologisk sykdom. Også gravide kan være mer utsatt enn andre.

- Ved utbrudd av ny influensa A ved en barnehage eller skole, skal influensasyke sendes hjem, og de skal være hjemme i minimum sju dager, sa Guldvog.

Til tross for at helsemyndighetene oppfordrer folk til å la livene gå som normalt, antas det at flere vil bli smittet som følge av skolestart etter ferien.

Overlege Blystad sier helsemyndighetene er spent på hvordan situasjonen utvikler seg nå når samfunnet går som normalt igjen etter ferien.

- Slik vi ser situasjonen per i dag, så blir flere og flere smittet innelands og færre og færre blir smittet i utlandet. Når samfunnet igjen går som normalt etter ferien vil man sannsynligvis se en økning i smittetilfeller, sier han.

Kritisert for å svartmale situasjonen

Helsemyndighetene har fått kritikk for å svartmale situasjonen. Men Guldvog understreker at under en pandemi vil det alltid være stor usikkerhet knyttet til hvordan sykdommen vil bre seg blant befolkningen.

- Det er ikke mulig å si sikkert om influensa A vil komme i en eller flere bølger, og det er heller ikke mulig å si sikkert hvor mange som vil bli smittet, eller hvor mange som vil bli alvorlig syke, sier han.

- Det vi planlegger for er ikke det vi tror vil komme til å skje, men det som er i det øvre sjikt av det som er realistisk. Både EU og andre aktører bruker det samme grunnlaget for å planlegge. Det er et scenario helsetjenesten må være godt forberedt på.