fedje fyr
fedje fyr

– Burde vært forberedt på Langesundulykken

Fedje-samfunnet gjenopplever Server-forliset for to år siden mens oljen lekker ut av «Full City» i Langesund.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Etter Server-forliset ble det skrevet tallrike rapporter for å unngå ei ny katastrofe.

Styremaktene burde ha vært godt forberedt til å takle det som skjer i Langesund, mener folk på Fedje.

Dyreste noensinne

Tungoljen lå tykt etter at Server forliste ved Fedje i januar 2007. Opprydningsaksjonen ble den dyreste oljevernaksjonen etter skipsforlis i Norge noensinne – den kostet om lag 220 millioner kroner.

Skipet hadde 585 tonn bunkersolje, 72 tonn diesel og noe smøreolje om bord, totalt 676 tonn. Om lag 380 tonn (56,2 %) ble gjenværende marint miljø. Det ble registrert landpåslag av olje på 230 steder i 13 kommuner.

Erling Walderhaug var ordfører for Høyre på Fedje da Server gikk på grunn.

Han tar TV 2 med til stedet der akterskipet fortsatt ligger.

– Her nede ligger den, sier han og peker.

Gjenopplever Server

Walderhaug følger nå oljekatastrofen ved Langesund tett, og finner mange likhetstrekk ved ulykkene.

– Det er jo bulkbåter og i forhold til hva det kan være så er det jo en liten skvett som er kommet ut, men en ser jo hvor stor skade denne skvetten kan gjøre og hvor mye arbeid det forårsaker og hvor dyrt det er, sier Walderhaug.

Walderhaug var vert da to rødgrønne statsråder kom til Fedje etter ulykken.

– Jeg hører jo nå at politikerne gjentar den samme melodien og det samme verset som de gjorde etter Server. Det er akkurat det samme. Men så kan man jo si da at en god ting kan ikke gjentas for ofte.

Rapportene i kø

Etter Server-ulykken sto rapportene med gode råd og anbefalinger nærmest i kø.

TV 2 har gjennomgått Server-rapportene fra miljøorganisasjonen WWF, SINTEFs miljørapport, Kystverkets egen evaluering samt den eksterne granskningsrapporten.

I tillegg ga Kystverket selv signaler til departementet i oktober 2005 om at hva de mente var sårt trengte midler.

Fra Server lekket 400 tonn olje ut. Fra Full City er omfanget fortatt uvisst.

Kystverket har tidligere nevnt at om lag 200 tonn kan ha lekket ut, men fortsatt gjenstår mye arbeid før man kan si nøyaktig hvor mye som er på avveie.

TV 2s gjennomgang av Server-rapportene viser at man fikk kritikk for

 • For dårlig beredskap i forkant – om mangel på slepebåter og seilingsledere
 • For lite og dårlig utstyr til oljevern
 • For treg håndtering av ulykken.

Kritikk da, kritikk nå

Og etter Full City-havarister kritikken slående lik.

Beredskapen i forkant, som slepebåt på Sørlandet var ikke på plass, og mange har ment at utstyr var både for lite og kom for sent – som Ole Jonny Sivertsen på TV 2 Nyhetene torsdag:

– Hvis det er redskapene vi har som oljeberedskap her i Norge, da må jeg si at jeg er redd. Her kunne det vært mulig å forhindre olje å komme inn, sier Sivertsen og peker på bare et av mange sund der naboer mener lenser ble lagt ut for sent.

Regjeringens liste

Denne uken presenteret regjeringen en liste over tiltak og ressurser som nå gis til oljevern

og aksjonen i Langesund.

– Det skal ikke stå på ressurser, her skal det ryddes opp, sa Helga Pedersen handlingsvillig til TV 2, da regjeringen tok pressen med på rundtur i Langesund-området tirsdag.

TV 2s gjennomgang viser at hele 8 av 9 punkt på regjeringen liste alt var nevnt i rapporter både før og etter Server- ulykken:

Punkt 1: Regjeringen vil sørge for at ressursene som er nødvendige for opprydningsarbeidet blir stilt til disposisjon.

 • TV 2s gjennomgang viser: Påpekt i både den eksterne granskningen og i WWF sin rapport at ressursene til oppryddingsarbeid var mangelfullt etter Serverulykken. Kystverket understrekte selv i 2005 at det er behov for minst 260 millioner innen 210, for å komme opp på anbefalt beredskapsnivå.

Punkt 2: Regjeringen vil etablere statlig slepebåtberedskap på Sørlandet så fort som praktisk mulig.

 • TV 2s gjennomgang viser: Påpekt blant annet i WWF sin rapport.

Punkt 3: Regjeringen vil utarbeide en plan for utbygging av slepebåtberedskap på Vestlandet.

 • TV 2s gjennomgang viser: WWF har slått alarm om slepebåtkapasiteten en rekke ganger tidligere, blant annet i Server-rapporten

Punkt 4: Regjeringen vil sette i verk et program for oppgradering av trafikksentralene, herunder Horten, Brevik og Kvitsøy.

 • TV 2s gjennomgang viser: Kystverket slo selv alarm i 2005 om at de trengte mer penger for å oppnå et godt nok oljevernnivå, WWF har pekt på dette i sin Serverrapport, den eksterne granskningen viste mangler etter Server.

Punkt 5: Regjeringen vil sette i verk et program for utskifting av oljevernfartøy.

 • TV 2s gjennomgang viser: Kystverket ba allerede i 2005 om midler for å komme opp på et akseptabelt beredskapsnivå.

Punkt 6: Regjeringen viderefører arbeidet med å etablere seilingsleder langs Sørlandet og resten av kysten slik det nå er gjort fra Vardø til Røst.

 • TV 2s gjennomgang viser: WWF etterlyste seilingsledere i sin Server-rapport

Punkt 7: Regjeringen vil foreta en gjennomgang av oppankringsplasser.

 • Ikke nevnt i rapportene TV 2 har gjennomgått

Punkt 8: Regjeringen vil se på muligheter for å fremskynde utfasing av tungolje i samarbeid med næringen og ulike myndigheter.

 • TV 2s gjennomgang viser: Nevnt av WWF i sin Server-rapport, samt vært et tema i miljødebatten over lengre tid.

Punkt 9: Regjeringen vil legge til rette for at private kan bidra i opprydningsarbeidet og vask av sjøfugl i samarbeid med frivillige organisasjoner og med nødvendig opplæring. Private kan ringe kontakttelefonene som står oppført på Kystverkets og IUA-enes nettsider.

 • TV 2s gjennomgang viser: Nevnt i WWF sin Fedje-rapport at dette hadde forbedringspotensial, også den eksterne granskningen viste at man ikke utnyttet dette potensialet godt nok.

Se nyhetsreportasje:

331092

– Har gjort mye

Fiskeri- og kystminister Helga Pedersen erkjenner at man var klar over problemstillingene, men understreker at departementet har gjort en god innsats de siste årene:

– Når det gjelder Kystverkets ressurser vil vi i løpet av neste år ha brukt 340 millioner kroner på å oppgradere oljevernutstyret – helt i tråd med det kystverket har anbefalt og bedt om, i tillegg har vi bevilget penger til en rekke forebyggende sjøsikkerhetstiltak.

Pedersen understreker at de tilbakemeldingene hun har fått fra Kystverket etter Full City-ulykken er at man har hatt gode ressurser.

– Aldri 100 prosent garanti

TV 2 vet at Kystverket like før sommeren inngikk en rekke avtaler om levering av oljevernutstyr til millionbeløp som ikke rakk å bli levert før Full City-ulykken.

Pedersen understreker likevel at man aldri kan gardere seg 100 prosent mot slike ulykker.

Den tidligere ordføreren på Fedje legger til at seks måneder etter Serverulykken hadde innsatsen som ble satt inn, og naturen selv ryddet opp mesteparten av oljesølet.

Gamle-ordføreren på Fedje synes likevel situasjonen nå er paradoksal.

– Jeg ble jo spurt etter Server hvor mye jeg mente at Kystverket trengte av penger for å ruste opp og da nevnte jeg at de måtte i alle fall ha 500 millioner. Det beløpet har de vel kommet opp i nå etter at de er ferdig med å rydde opp her og etter at de er ferdig i Langesund, så er de vel kommet opp i den summen.

Se video:

331084