Intelligence
Intelligence

Gode råd er dyre

Det er faren for kaos i det kriminelle miljøet, og Mary bestemmer seg for å spørre Reardon om hjelp.

Med Reardon klar til å forlate landet, får Mary en advarsel fra Ted om forestående problemer i de kriminelle miljøene. For å unngå fullt kaos, prøver Mary å overtale Reardon til å opprettholde maktstrukturen i miljøet. Hun ber ham om å få Dante og de vietnamesiske gjengen til forhandlingsbordet   Informanten Julianna er uforsiktig, og hennes skjødesløshet gjør at Mary må stramme tøylene kraftig. Problemene oppstår når CIA beordrer Mary til å holde seg unna Blackmire- etterforskni