Søsknene trengte seg inn på Neverland

Tito Jackson forteller i sitt første intervju etter broren Michaels dødsfall om hvordan Jackson-søsknene trengte seg inn på Neverland – for å se om det var sant at broren var dopavhengig.

– Jeg så ham aldri bruke medikamenter. Ikke en eneste gang. Han holdt det bevisst unna oss. Han ønsket ikke at familien hans skulle vite noe om den delen av ham, sier Tito Jackson i et intervju med Daily Mirror.

Men søsknene hans hadde likevel fått mistanken vakt, etter å ha hørt gjentatte historier om brorens avhengighet av medisiner. Dermed trengte de seg inn på Neverland – selv om Michael hadde beordret vaktene sine til å stoppe søsknene hvis de prøvde å besøke ham der.