alarm
alarm

Redder andre - med eget liv som innsats

Redningsarbeiderne i København jobber under ekstreme forhold.

Redningsarbeiderne i København jobber under ekstreme forhold.

I den nye dramaserien Alarm 112 følger vi i de tre første episodene ambulanselegen Jesper, ambulanserepersonall Thomas og sykepleier Mie i deres jobber som redningsarbeidere i København.

De kommer opp i mange farlige situasjoner, og ofte setter de eget liv i fare i kampen for å redde mennesker i nød.

Skuddvekslinger er en av mange farlige situasjoner som en ambulanselege må være forberedt på i det hardeste miljøene i København.

Den råe volden har økt de siste årene, og ofte må redningsfolkene tenke på egen sikkerhet før de kan yte nødvendig hjelp.

I løpet av de 25 episodene møter vi ulike redningsarbeidere i Danmark, som daglig gjør sitt for å redde danskenes liv og lemmer.

Se Alarm 112 mandag klokka 19.30