student
student

Rekordlav studielånsrente

Den flytende renta blir på 2,8 prosent.

Den flytende renten på studielån blir 2,8 prosent fra 1. oktober 2009. Renten er dermed halvert siden april, og studielånsrenten blir nå lavere enn boliglånsrenten.

Se også: Test av mini-PC

Ifølge Lånekassen har renta aldri vært lavere i nyere tid enn den blir nå.

– Studielånsrenten blir nå lavere enn boliglånsrenten, og det til tross for at alle får studielån uten sikkerhet, sier informasjonssjef Astrid Mjærum i Lånekassen

Bakgrunnen for rentenedsettelsen er renteutviklingen i markedet de siste månedene. Renten på studielån følger markedsrenten, men har som kjent et etterslep på tre til seks måneder. Renteendringene er derfor forutsigbare, både når renten settes ned og når den settes opp.

– Vi er glade for at de som betaler tilbake studielånet kan nyte godt av rentenedgangen i markedet, sier Mjærum. Den flytende renten er i dag på 3,6 prosent.

Fastrenten er 3,4 prosent for tre år, 4,2 prosent for fem år og 5 prosent for ti år.