hybel_680 (Foto: Johannessen, Sara )
hybel_680 (Foto: Johannessen, Sara )

Rekordlange bustadkøar

Fekk du studieplass? Treng du ein stad å bu bør du skunde deg.

Det er knallhard kamp om studentbustadane i år. Mange nye studentar fører til rekordkøar for å skaffe seg ein stad å bu innan studiesemesteret startar om få veker. Har ikkje du skaffa deg bustad allereie, er det på høg tid å finne noko. Med ei auke på heile 12,6 prosent i søkjartala til Samordna opptak, vert eit allereie mangelfullt bustadtilbod for studentar hardt pressa. Når i tillegg talet på søknadar frå internasjonale studentar aukar så kraftig som i år, vert presset