Paule (Foto: Poppe/SCANPIX)
Paule (Foto: Poppe/SCANPIX)

Forbannet på særforbundene

Det kjempes om makten i Norges idrettsforbund. Og stemningen er amper.

- Særforbundene hopper rett til konklusjonen før vi har pratet sammen. Det er ikke slik jeg ønsker at en prosess skal være.

Les også: Kan bli full splittelse i idretts-Norge

Sven E. Maamoen, leder i Akershus Idrettskrets, er frustrert. Han liker dårlig at særforbundene nå flagger at om de ikke får mer makt i norsk idrett, så trekker de seg ut av Norges idrettsforbund.

Det vil få betydelige konsekvenser for ressursbruken i norsk idrett.

Krever flertall
Stridens kjerne går på selve maktfordelingen i NIF, Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité.

Organisasjonen består av 56 særforbund (blant andre Norges Fotballforbund) og 19 idrettskretser. På Idrettstinget, der alle viktige avgjørelser for norsk idrett blir fattet og idrettspresidenten blir demokratisk valgt, representerer særforbundene den ene halvparten og idrettskretsene den andre.

Det er denne maktfordelingen særforbundene ønsker å endre. De krever flertall på Idrettstinget.

Lover ingenting
- Særforbundene har ansvar for all aktivitet i norsk idrett. Det må gjenspeiles. Vi ønsker ikke å trekke oss ut av NIF. Men det blir fort alternativet om vi ikke får det som vi vil.

Det sa Christian Anker-Rasch, leder av særforbundenes politiske arbeidsutvalg, til TV 2 Sporten i forrige uke.

- Vi skal gå i dialog med særforbundene, så tar vi det derfra, parerer Sven E. Maamoen, som på langt nær lover at idrettskretsene bøyer av for presset.

Ny organisasjon
Særforbundene har allerede bestemt at en ny organisasjon skal opprettes i løpet av 2009. Denne blir nedlagt om særforbundene får makten de ber om på Idrettstinget i 2011.

Dersom ikke, blir den nye organisasjonen selve konsekvensen av den eventuelt uløselige maktkampen mellom særforbundene og idrettskretsene.

Paule svekket
Bøyer imidlertid idrettskretsene av for presset, vil det utvilsomt få direkte konsekvenser for sammensetningen i idrettsstyret, der Tove Paule er øverste sjef som idrettspresident.

Hennes muligheter for å fortsette i sjefsstolen vil da være mindre. Det er nemlig ikke blant de 56 særforbundene presidenten har mest støtte.