Utflytting av tilsyn svekket viktige funksjoner

Utflyttingen av statlige tilsyn fra Oslo svekket mange viktige funksjoner, viser en rapport som onsdag ble overlevert fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys (SV).

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Kort oppsummert viser rapporten at utflyttingen av sju statlige virksomheter har ført til stor utskiftning av personell. Flyttingen har ført til en midlertidig svekking av viktige samfunnsfunksjoner. Det er små regionale virkninger og flyttingen har ikke gitt noen kostnadsbesparelse.

Vedtaket om utflytting ble gjort under Bondevik 2- regjeringen med støtte fra alle partier unntatt Fremskrittspartiet. Mannen bak utflyttingsforslaget var daværende arbeids- og administrasjonsminister Victor Norman (H).

Nåværende statsråd stemte for forslaget som stortingsrepresentant. Hun vil ikke kvie seg for å foreslå nye utflyttinger.

– Men det er helt nødvendig med bedre utredninger og forberedelser før vedtak fattes. Man må vite hva man gjør og være klar over at ting tar tid før resultatene kommer. Jeg vil ikke si at de negative virkningene er større enn de positive, sa Grande Røys etter at hun hadde mottatt rapporten, som hun selv hadde bedt om, fra Asplan (©NTB)