Paule
Paule

Mot full splittelse i Idretts-Norge

Særforbundene krever mer makt. Hvis ikke truer de med å trekke seg ut av Norges Idrettsforbund.

- Hvis det ikke blir gjort endringer, er dette starten på en full splittelse. Vi kan komme til å trekke oss ut av NIF (Norges Idrettsforbund og Olympiske- og Paralympiske komité).

Det sier Christian Anker-Rasch, leder av særforbundenes politiske arbeidsutvalg, til TV 2 Sporten.

Stridens kjerne går på selve maktfordelingen i NIF. Organisasjonen består av 55 særforbund (blant andre Norges Fotballforbund) og 19 idrettskretser. På Idrettstinget, der alle viktige avgjørelser for norsk idrett blir fattet og Idrettspresidenten blir demokratisk valgt, representerer særforbundene den ene halvparten og idrettskretsene den andre.

Ønsker flertall av stemmene på Tinget
Det liker Anker-Rasch & co. mildt sagt dårlig.

- Særforbundene har ansvar for all aktivitet i norsk idrett. Det må gjenspeiles, og vi ønsker at flertallet av Idrettstinget er representanter for særforbundene, forklarer Anker Rasch videre.

Arbeidsutvalgslederen presiserer at han håper det hele løser seg gjennom dialog med idrettskretsene.

- Vi ønsker ikke å trekke oss ut av NIF. Men det blir fort alternativet om vi ikke får det som vi vil, bekrefter Anker Rasch.

Paule skjønner særforbundene
Idrettspresident Tove Paule, som har god ryggstøtte fra idrettskretsene i toppledervervet i norsk idrett, innrømmer at Idrettstingets sammensetning er en verkebyll. Hun ønsker nå å gå i dialog med særforbundene, og tar det derfra.

- Jeg skjønner at noen føler at sammensetningen er urettferdig, sier hun til TV 2 Sporten.

Paule forteller at hun vil avvente konklusjonen i en rapport som tar for seg problemstillingen rundt maktfordelingen før hun sier om hun er enig eller uenig med særforbundene.

- Det har et poeng. De er ansvarlig for aktiviteten i norsk idrett. Men etter at jeg ble idrettspresident (i 2007), ser jeg mer positivt på idrettskretsene og arbeidet de gjør, forteller Paule videre.

- Mindre til idrettskretser
Tidligere idrettspresident Hans B. Skaset følger spent med på maktkampen som drar seg til. Han er ikke i tvil om at særforbundene nå virkelig mener alvor.

- Særforbundenes mål er å kontrollere den politiske utviklingen. Det er de som driver idrettene. De ønsker at idrettskretsene bare skal være et administrativt apparat, sier Skaset til TV 2 Sporten.

Han er ikke i tvil om at særforbundene ønsker å redusere pengebruken til idrettskretser og NIF sentralt - og heller prioritere særforbundene selv og Olympiatoppen.

Idrettstinget bestemmer
Skaset presiserer imidlertid at det bare er Idrettstinget som kan fatte et vedtak om en organisasjonsendring. Den ene halvparten representerer som sagt de 19 idrettskretsene.

- Særforbundene må ha to-tredjedels flertall i Idrettstinget, altså sitter de dønn fast. Enten får de innrømmelser eller så trekker de seg ut, oppsummerer den tidligere idrettspresidenten.

Ny organisasjon
Det var mandag kveld det ble bestemt at «det skal settes i gang et arbeid med sikte på å få forandret strukturen i norsk idretts høyeste organ, Idrettsstinget», som det heter i en pressemelding fra særforbundene.

Da ble det også bestemt at en ny organisasjon skal opprettes i løpet av 2009. Denne blir nedlagt om særforbundene får makten de ber om i Idrettstinget i 2011.

Dersom ikke, blir den nye organisasjonen selve konsekvensen av den eventuelt uløselige maktkampen mellom særforbundene og idrettskretsene.