Dette er Imran Saber

Var sentral for Toska under investering av Nokas-utbyttet.

Imran Saber er mannen som forhandlet fram Munch-avtalen med politiet. Han er en svært kjent skikkelse i det kriminelle miljøet, og en god venn av David Toska. Investerte i narkotika Skrue, som Saber også kalles, fikk en sentral rolle da Toska investerte deler av utbyttet etter Nokas-ranet i narkotika. I videoen øverst i saken ser man hvordan nesten to millioner kroner fra Nokas-ranet smugles ut av Norge i et bildekk. Disse pengene skulle brukes på hasj i den