Skal bekjempe rynkerose i verneområder

Bioforsk Midt-Norge får i oppdrag å lage utkast til en handlingsplan for bekjempelse av rynkerose (Rosa rugosa) i verneområder.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Direktoratet for naturforvaltning (DN) har gitt oppdraget, og har skrevet kontrakt med en økonomisk ramme på 200.000 kroner. Forslaget til handlingsplan skal være ferdig innen 15. november i år.

Bioforsk skal dokumentere artens biologi, økologi, spredning og naturlig utbredelse. Artens konkurransestyrke sammenlignet med stedegen flora er også et tema, sammen med metoder for å bekjempe arten.

«Med basis i dette skal utkast til handlingsplan også inneholde forslag til metodikk og tiltak for mest mulig effektiv bekjempelse av rynkerose i verneområder langs norskekysten fra Trøndelag og sørover», heter det i kontrakten mellom DN og Bioforsk Midt-Norge.

Rynkerose kommer opprinnelig fra Øst-Asia. Arten ble tatt inn til Europa på slutten av 1700-tallet, og ble vanlig som hageplante midt på 1800-tallet. I Norge ble den rapportert forvillet først i 1940-årene, går det fram av Artsdatabankens faktaark om arten.

Nå anses arten som en internasjonal problemart, spesielt langs kysten, der den noen steder danner store bestander på strandenger og sanddyner. (©NTB)