Aremark
Aremark

Bli bedre kjent med Aremark

En av Østfolds perler kan være perfekt for sommerens sykkeltur.

Aremark kommune ligger sørøst i Østfold og grenser i øst mot Sverige.

Det er en typisk jord- og skogbrukskommune. Haldenvassdraget og Villmarksveien (rv21) strekker seg parallelt gjennom kommunen. Vi har ca to timers biltur til Oslo, 30 km til Ørje og 25 km til Halden.

Dette er Aremark

Arealet er totalt på 322 kvadratkilometer hvor 7% er dyrka mark, 12% vann og 81% skog. Det bor i underkant av 1500 personer i Aremark. Bygdesenteret i kommunen ligger ved Fosby. Her finnes kommuneadministrasjon, bank, postkontor, lensmann, frisør, dagligvarehandel, bensinstasjon, skole, barnehage, alders- og sykehjem med tilliggende omsorgsboliger, lege og helsestasjon.

I området ligger også Furulund allbrukshus med kafeteria, møterom, festsal, svømmebasseng og fritidsklubb.

Aremark er en relativt betydelig hyttekommune med rundt 700 hytter og fritidshus.

Det er rike muligheter for friluftsliv både sommer og vinter i kommunen. Sommeren innbyr til et aktivt båtliv på Haldenvassdraget og Stora Lee hvor det finnes flere friluftsområder med badeplasser. Her kan du fiske, bade og nyte båtlivet. Langs sjøene er det tilrettelagt med doer og søppelstativer.

Det finnes båtutsettingsplasser ved Skodsberg renseanlegg, Strømsfoss, Tolsby og Tripperød.

Strømsfoss

Strømsfoss har et flott kulturlandskap og ligger med sitt sluseanlegg nord i Aremark inntil Haldenvassdraget.

Strømsfoss er et naturlig ferdselsknutepunkt i Aremark. Her møter vassdraget riksveien mellom Aremark og Rakkestad, nær rv 21 fra Halden/Aremark/Ørje. Her finnes det sluseanlegg, kraftstasjon, servicebygg med dusj og toaletter, landhandleri, håndverkutsalg med mer, møllemuseum, kunstgalleri og bryggeanlegg for «M/S Turisten» og «D/S Turisten».

Hvert år siden 1995 arrangeres Strømsfossdagen i august, en markeds og bygdedag med salgsutstillinger av ymse slag, gamle dampbåter, litt underholdning og mye god mat å kose seg med. Strømsfossdagen besøkes av rundt 2000 personer hvert år.

Les mer om Aremark her.

Lokale museer

Strømsfoss Mølle

Mølla slik den står i dag ble bygd i 1897-98 og ble i 1995 ferdig renovert og etablert som ”Riksmuseum for møller”. Her kan du se kvernsteiner som maler korn på gamle måten. Mølleren selger nykvernet mel og guider rundt i mølla. Åpent helger om sommeren. Ellers etter avtale med kulturkontoret for grupper. I møllebygningens 2. og 3. etg. Drives kunstgalleri med skiftende utstillinger. Åpent helger om sommeren.

Bøensætre husmannsplasser

Bøensætre er et unikt eksempel på husmannskulturen i Østfold og ble benyttet til innspilling av «Farmen 2008». Bøensætre framstår i dag som en levende husmannsplass i et restaurert kulturlandskap slik det framsto rundt år 1900.

Bøensætre kan leies til møter, kursvirksomhet og overnattinger for privatpersoner, foreninger og skoleklasser.

(artikkelen fortsetter under bildet)

Boensaetre1_1
Boensaetre1_1

Arebekken bygdetun

Bygdetunet er opprinnelig en husmannsplass fra 1723 under Prestegården. Til bygdetunet hører foruten våningshus, låve, stabbur, en gammel bekkekvern med liggende vasshjul (fjørkall) og ei restaurert smie. Eier Aremark Historielag.

Arestad gamle Prestegård

Den gamle prestegården og hageanleggget eies og forvaltes av Aremark Historielag. Bygningen er sannsynligvis for fra 1721 med nyrestaurert og spennende atmosfære i de gamle stuene. Hagen ligger idyllisk til ned mot tømmerbrygga ved Aremarksjøen. Omvisning for grupper etter avtale.

Ole Ulsrød Stiftelse

Dette er et privat gårdsmuseum som omfatter ei ”gamlestue” med gammel bakerovn til brødbaking og gamle bruksgjenstander. I tillegg er det laget en museumsavdeling som tar for seg jakt og fiske, landbruksredskaper, postkontor med mer. Grupper kan avtale besøk for omvisning.

Kontaktinformasjon i Aremark kommune.

Tlf: 69199600

Fax: 69199601

E-post: post@aremark.kommune.no

www.aremark.kommune.no

_2509  (Foto: Sølvi Kristoffersen, Destination Helgeland )
_2509 (Foto: Sølvi Kristoffersen, Destination Helgeland )
_2527  (Foto: Sølvi Kristoffersen, Destination Helgeland )
_2527 (Foto: Sølvi Kristoffersen, Destination Helgeland )
_2533  (Foto: Sølvi Kristoffersen, Destination Helgeland )
_2533 (Foto: Sølvi Kristoffersen, Destination Helgeland )
_2555  (Foto: Sølvi Kristoffersen, Destination Helgeland )
_2555 (Foto: Sølvi Kristoffersen, Destination Helgeland )
_2563  (Foto: Sølvi Kristoffersen, Destination Helgeland )
_2563 (Foto: Sølvi Kristoffersen, Destination Helgeland )
_2572  (Foto: Sølvi Kristoffersen, Destination Helgeland )
_2572 (Foto: Sølvi Kristoffersen, Destination Helgeland )
Sølvi  Kristoffersen, Destination Helgeland (Foto: Sølvi Kristoffersen, Destination  Helgeland )
Sølvi Kristoffersen, Destination Helgeland (Foto: Sølvi Kristoffersen, Destination Helgeland )